Nieuws

Toepassing anticumulatiebepaling schenkingsrecht en inkomstenbelasting bij schenking van huurtermijn

Het schenkingsrecht kent een vrijstelling voor het geval de verkrijger over het verkregene inkomstenbelasting moet betalen. De bedoeling van de regeling is duidelijk, nl. voorkomen dat over een schenking zowel schenkingsrecht als inkomstenbelasting moet worden betaald. Het toepassingsgebied van de regeling is minder duidelijk. Volgens oudere jurisprudentie moet het object van de belastingheffing juridisch gelijk zijn. Daarbij moet onderscheid gemaakt worden tussen een recht op inkomen en de opbrengsten. Een...

Lees meer

Voordeel uit aandelenplan van buitenlandse moedermaatschappij is loon voor werknemers dochtermaatsch

De Centrale Raad van Beroep merkt het voordeel uit een door de buitenlandse moedermaatschappij van een werkgever ingesteld aandelenspaarplan aan als premieplichtig loon. De Raad kwam tot dit oordeel op grond van een arrest van de Hoge Raad uit 2000. In dat arrest stelde de Hoge Raad slechts de situatie waarin binnen een concern met medeweten van de werkgever een voordeel wordt verstrekt door een andere concernmaatschappij en dat voordeel...

Lees meer

Plaats van dienst bij bemiddeling tussen particulieren (zaak Lipjes): uitspraak gerechtshof gepublic

Aan een ondernemer, die bemiddelde bij de verkoop van plezierjachten, was een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd, die betrekking had op de daarmee behaalde provisieomzet. Hof Den Haag heeft in het beroep daartegen de aanslag verminderd voor het bedrag dat betrekking had op twee verkopen die in Frankrijk plaatsvonden. De inspecteur was van mening, dat de regeling voor de bepaling van de plaats van diensten voor intracommunautaire transacties niet van toepassing is...

Lees meer

Vertraging door buitenlandse autoriteiten niet van belang voor beoordeling redelijke termijn strafop

Tussen het aankondigen en uitvoeren van de strafmaatregel door de overheid mag niet meer dan een redelijke termijn verstrijken. Wanneer de redelijke termijn is verstreken is dat aanleiding om de straf te verminderen. Bij de beoordeling van de redelijke termijn moet alleen gekeken worden naar de periode, die verstrijkt tussen het aankondigen door een autoriteit van strafvervolging en de het definitief vaststaan van de straf. Met handelingen van buitenlandse autoriteiten...

Lees meer