nieuwsbrief-dht-2

Nieuwsbrief Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht (2)

Om voor een nieuw individueel convenant Horizontaal Toezicht (HT) in aanmerking te komen moet worden voldaan aan een aantal toelatingscriteria. Naast het "willen" en "kunnen" gaat het om het aantoonbaar voldoen aan een aantal concrete eisen. De komende weken versturen we een aantal nieuwsbrieven waarin je op de hoogte wordt gehouden van de doorontwikkeling Horizontaal Toezicht.

In de vorige nieuwsbrief zijn we ingegaan op de toelatingseisen en het self-assessment.

In deze nieuwsbrief zal het gaan over de fiscale kennisbank, het fiscaal statuut en de podcast

Fiscaal Statuut, derde geschiktheidscriterium DHT

Als derde geschiktheidscriterium voor DHT wordt aangegeven dat een organisatie moet beschikken over een vastgelegde fiscale strategie. Als het fiscale beleid niet is gevormd en vastgelegd kan niet worden deelgenomen aan horizontaal toezicht. De fiscale strategie vormt een overkoepelende visie over hoe binnen de organisatie wordt omgegaan met fiscale vraagstukken.

Gemeenten worden – als onderneming met een maatschappelijke visie en missie – de afgelopen jaren in toenemende mate geconfronteerd met fiscaliteit in brede zin. Deze ontwikkeling heeft effect op verschillende plaatsen in de bedrijfsvoering en activiteiten van gemeenten en hun financiële gevolgen.

De steeds omvangrijker wordende rol van fiscaliteit binnen de bedrijfsvoering heeft ertoe geleid dat gemeenten zich meer en meer bewust moeten zijn van fiscaliteit en zij de fiscale beheersing structureel en centraal moeten organiseren en borgen. Daarbij dringen zich vele vragen op rondom de fiscale visie en het te voeren fiscale beleid, zoals onder andere:

 • Hoe vindt fiscale besluitvorming plaats?
 • Hoe zijn procedures ingericht met betrekking tot fiscale kwesties?
 • Wie is verantwoordelijk voor welke fiscale processen?
 • Hoe vindt de informatieverstrekking en de vastlegging plaats?
 • Hoe is fiscale kennis geborgd in de organisatie?
 • Hoe vindt aansluiting plaats tussen realiteit en uitgangspunten?
 • Hoe is de relatie met de Belastingdienst?

Een totaaloverzicht van deze vastgelegde kaders en richtlijnen op dit gebied is vastgelegd in het fiscaal statuut. Als jouw organisatie een adequaat fiscaal beheersingsraamwerk wil opzetten is een belangrijke (eerste) stap het vormen van een duidelijke fiscale strategie. Deze strategie kan jouw organisatie verder uitwerken in fiscale beleidskaders, zodat iedereen in de organisatie weet hoe er fiscaal gehandeld moet worden. Door het benoemen en meten van fiscale prestatie-indicatoren kan jouw organisatie zichtbaar maken of de uitgezette fiscale koers nog in voldoende mate wordt gevolgd.

DUROI beschikt over hulpmiddelen voor het opstellen van het Fiscaal Statuut van jouw organisatie waarin de strategie, de beleidskaders en de prestatie-indicatoren kunnen worden opgenomen.

Fiscale kennisbank

Een ander belangrijk onderdeel van fiscale beheersing is de fiscale kennisborging. Gemeenten hebben bij vrijwel al hun beslissingen te maken met fiscale aspecten. De fiscale belangen zijn echter niet altijd direct duidelijk en soms zijn het daarbij juist de kleine, praktische vragen die voor frustratie en vertraging zorgen.

DUROI heeft hiervoor de fiscale kennisbank ontwikkeld, specifiek voor gemeenten. Met deze kennisbank willen wij gemeenten verder helpen door op een praktische manier te ondersteunen bij fiscale vragen waar u in de dagelijkse praktijk tegenaan loopt. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de btw-labeling en vpb-clustering of een praktische aanpak voor fiscale beheersing. U kunt de kennisbank zien als onderdeel van uw 'fiscale gereedschapskist'.

De kennisbank bevat de volgende onderdelen:

 • Fiscale beheersing
 • Omzetbelasting en BTW-compensatiefonds
 • BTW-labellijst
 • Werkkostenregeling
 • Vennootschapsbelasting
 • VPB-clusterlijst

Omdat wij de kennisbank specifiek hebben bedoeld als praktisch gereedschap voor gemeenten, behandelen wij niet ieder onderwerp volledig, maar gaan juist in op de bepalingen en bijzonderheden die bij gemeenten spelen. Bij uw abonnement op de fiscale kennisbank hoort ook een periodieke update van fiscale actualiteiten. Daarmee houden we u op de hoogte van de laatste fiscale actualiteiten en hun impact op de praktijk.

Meer horen over DHT? Dat kan in onze Podcasts

Fiscale beheersing | Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht | Monitoring

In deze podcast geven Wil Peters, partner bij DUROI, Dennis Verhaert Manager bij DUROI en Danielle Pels, Manager Marketing & Communicatie bij Inergy, je een introductie in fiscale beheersing bij gemeenten. Wat houdt de Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht in? En welke monitoringsoplossingen zijn er?

Luister snel naar een serie van drie podcasts over fiscale beheersing via deze link.

Contact

Wil je meer weten over bijvoorbeeld de voortzetting van een individueel HT-convenant? Heb je vragen over of hulp nodig bij het opstellen van een fiscaal statuut of heb je interesse in de fiscale kennisbank? Neem dan vandaag nog contact met ons op.

Dennis: d.verhaert@duroi.nl & Marijn: m.vanacht@duroi.nl

Meer informatie tref je ook aan op de pagina over Horizontaal Toezicht op onze website.

In de volgende nieuwsbrief gaan we in op het onderwerp monitoring...