Nieuws

Period: 200705

Selected: 200705

Remove selection(s)

Wijziging Kansspelbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de onderlinge samenhang tussen het voorstel om de Wet op de Kansspelen te wijzigen en het voorstel om de Wet op de Kansspelbelasting te wijzigen. Beide wijzigingsvoorstellen houden verband met kansspelen via internet. Door de wijziging van de Wet op de Kansspelen kan Holland Casino bij wijze van proef kansspelen via internet aanbieden. Het wetsvoorstel is in...

Lees meer

Kabinetsstandpunt evaluatie Motorrijtuigenbelasting

Het kabinet heeft naar aanleiding van een evaluatierapport over de Motorrijtuigenbelasting zijn standpunt daarover aan de Tweede Kamer meegedeeld. Volgens dat standpunt zullen enkele vrijstellingen vervallen omdat daarvan slechts beperkt gebruik gemaakt wordt. De bestaande gedeeltelijke vrijstellingen, de zogenaamde half- en kwarttarieven worden omgezet naar zelfstandige tarieven, zoals dat eerder is gebeurd voor campers en voor motoren. De vrijstelling voor kleinere verhuiswagens, die beperkt gebruikt worden, vervalt. De vrijstelling voor...

Lees meer

Urencriterium man/vrouwfirma

Sinds 1 januari worden voor het recht op zelfstandigenaftrek bij samenwerkingsverbanden tussen verbonden personen zoals de man-vrouwfirma aanvullende eisen gesteld. Het is niet voldoende dat het urencriterium (1.225 uur per jaar besteden aan de onderneming) wordt gehaald wanneer het ongebruikelijk is dat een dergelijk samenwerkingsverband tussen anderen dan verbonden personen wordt aangegaan. Dat is vaak het geval wanneer slechts een van beide partners in het samenwerkingsverband over de kwalificaties voor...

Lees meer

Schip was vaste inrichting

Een VOF die zeilvakanties in Griekenland organiseerde kocht in 2003 een zeiljacht. Tot begin 2004 lag het schip op een scheepswerf in Duitsland. Daarna werd het schip naar Griekenland vervoerd. Het schip voer onder Nederlandse vlag. Tijdens het vaarseizoen, dat loopt van maart tot en met oktober, verbleven de vennoten in Griekenland. De vennoten wilden op het schip willekeurig afschrijven en claimden investeringsaftrek over de aanschaf. De belastingdienst weigerde beide...

Lees meer

Landbouwcultuurgrondvrijstelling met hardheidsclausule van toepassing

De verkrijging van een onroerende zaak leidt tot heffing van overdrachtsbelasting. Deze bedraagt 6% van de waarde van de zaak. Er geldt een vrijstelling voor de verkrijging van bedrijfsmatig geëxploiteerde landbouwgrond. Deze vrijstelling geldt op voorwaarde dat de exploitatie nog tenminste tien jaren wordt voortgezet. Deze cultuurgrondvrijstelling is volgens de tekst van de regeling niet van toepassing als de verkrijger zelf geen ondernemer is en de exploitatie door een ander...

Lees meer

Toepassing interne reorganisatievrijstelling

Bij de overdracht van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald. De overdrachtsbelasting bedraagt 6% van de waarde van de onroerende zaak. In een aantal gevallen gelden vrijstellingen van overdrachtsbelasting. Zo is er een vrijstelling voor de overdracht van onroerende zaken wegens een interne reorganisatie binnen een concern van vennootschappen. Voorwaarde is dat vrijwel alle aandelen van de overdragende en van de verkrijgende vennootschap in handen van het concern zijn.

Lees meer

Ondernemingsverlies kan niet in ander jaar worden meegenomen

Het verlies van een commanditaire vennootschap over de jaren 1999 en 2000 bedroeg ƒ 144.374. In 2000 werd het bedrijf gestaakt. De verliezen zouden door de beide vennoten ieder voor de helft worden gedragen. De commanditaire vennoot had echter de volledige kapitaalstorting in het bedrijf van ƒ 144.374 voor zijn rekening genomen. Slechts de helft daarvan werd in 2000 in aanmerking genomen als verlies uit onderneming. Het restant wilde de...

Lees meer

Hof vernietigt naheffing BPM

Behoudens enkele uitzonderingen is het inwoners van Nederland niet toegestaan om in Nederland te rijden met een auto met een buitenlands kenteken. Bij de registratie van een auto in Nederland wordt een Nederlands kenteken verschaft en moet belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM) worden betaald. Wordt het gebruik van een auto met buitenlands kenteken door een inwoner van Nederland geconstateerd, dan is naheffing van de BPM over de waarde van...

Lees meer

Geen naheffing over niet genoten ontbijt

De belastingdienst trof tijdens een zogenaamde waarneming ter plaatse (WTP) in een restaurant een medewerker aan die geen geldige verblijfsvergunning had. De man verklaarde dat hij al een half jaar in het restaurant werkte voor € 500 netto per maand plus kost en inwoning. De belastingdienst legde een naheffingsaanslag loonbelasting en premie volksverzekeringen op voor een bedrag van € 5.499. Uitgangspunt daarvoor was het netto loon gedurende zes maanden, vermeerderd...

Lees meer

Winstverdeling VOF

De vennoten van een vennootschap onder firma kunnen de winst in iedere gewenste verhouding verdelen. Het besluit over de winstverdeling kan expliciet genomen worden door de vennoten of blijken door de vaststelling van de jaarrekening. De winstverdeling wordt fiscaal gevolgd als het besluit op zakelijke gronden is genomen. De inspecteur moet het bewijs van onzakelijkheid leveren. Volgens Hof Den Haag was de winstverdeling niet onzakelijk in het geval van een...

Lees meer