Nieuws

Period: 201912

Selected: 201912

Remove selection(s)

Belastingplan 2020 c.s. aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen die het Belastingplan 2020 vormen aangenomen. Het gaat om de volgende wetsvoorstellen:Het eigenlijke Belastingplan 2020 (wetsvoorstel nummer 35.302)Overige fiscale maatregelen 2020 (nummer 35.303).Fiscale maatregelen Klimaatakkoord (nummer 35.304)Bronbelasting 2021 (nummer 35.305)Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven (nummer 35.306)Implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten (nummer 35.307)Implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD2, nummer 35.241)Implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (nummer 35.255).De Eerste Kamer heeft ook gestemd over een aantal moties die...

Lees meer

Nota n.a.v. verslag Belastingplan 2020

De wetsvoorstellen, die tot het Belastingplan 2020 behoren, zijn in behandeling bij de Eerste Kamer. De staatssecretaris van Financiën heeft de nota’s naar aanleiding van het verslag betreffende deze wetsvoorstellen naar de Eerste Kamer gestuurd.In de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het eigenlijke Belastingplan 2020 gaat de staatssecretaris in op procedures over de belastingheffing in box 3. Nadat de Hoge Raad in massaalbezwaarprocedure over de belastingheffing in box...

Lees meer

Geen verbod op negatieve spaarrente

De minister van Financiën heeft in een brief naar de Tweede Kamer geschreven dat er geen wettelijk verbod komt op een negatieve spaarrente voor consumenten. Op dit moment rekenen Nederlandse banken geen negatieve rente aan gewone spaarders. Uit opmerkingen van de bestuursvoorzitters van de grootbanken maakt de minister op dat er geen plannen zijn om op korte termijn een negatieve rente voor gewone spaarders in te voeren. In de discussie...

Lees meer

Hoge transitievergoeding bij ontbinding contract arbeidsongeschikte werknemer kort voor pensioendatum

De kantonrechter in Rotterdam heeft in kort geding een werkgever veroordeeld om de arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer te ontbinden en de werknemer een transitievergoeding te betalen van € 81.000. Het dienstverband zou op grond van de geldende cao van rechtswege eindigen bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. De uitspraak van de kantonrechter is twee weken voor die datum gedaan. Het dienstverband heeft ruim 50 jaar geduurd.De uitspraak is...

Lees meer

Uitstel van verplichte schriftelijke arbeidsovereenkomst in kader van de Wab

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking. Een van de onderdelen van de Wab is de premiedifferentiatie voor de WW, afhankelijk van de aard van het contract. De lage WW-premie geldt voor werknemers met een vast contract; de hoge WW-premie voor werknemers met een tijdelijk contract. De lage premie geldt niet als het contract voor onbepaalde tijd een oproepovereenkomst is. Aan toepassing van de...

Lees meer

Veiligstellen rechten BCF begraafplaatsen

Op 16 maart 2018 heeft het Gerechtshof Den Haag geoordeeld dat een gemeente de btw die ziet op gemeentelijke begraafplaatsen kan compenseren bij het BCF. De staatssecretaris heeft cassatie aangetekend tegen deze uitspraak. A-G Ettema adviseert de Hoge Raad om de gemeente Krimpen aan den IJssel in het gelijk te stellen. De Hoge Raad heeft echter nog geen uitspraak gedaan.
Lees meer

Btw-aspecten die samenhangen met de inzameling van (zwerf)afval

Het ministerie van financiën heeft in haar recente brief van 12 november 2019 aangegeven dat naar haar visie een gemeente een dienst verleent aan stichting Afvalfonds Verpakkingen voor gescheiden inzameling, sortering, rapportering en verwerking van regulier huishoudelijk afval. De wettelijke verplichting tot scheiden van (verpakkings-)afval ligt in bij de verpakkingsindustrie, welke het via Afvalfonds Verpakkingen hebben uitbesteed aan gemeenten.
Lees meer

Fiets van de zaak, vragen en antwoorden

Het ministerie van Financiën heeft vragen en antwoorden over de fiets van de zaak gepubliceerd. Per 1 januari 2020 geldt een nieuwe regeling voor een door de werkgever ter beschikking gestelde fiets die de werknemer ook privé mag gebruiken. Voor het privégebruik vindt een bijtelling bij het salaris van de werknemer plaats van 7% van de waarde van de fiets. De regeling geldt niet alleen voor een gewone fiets, maar...

Lees meer

Na overlijden betaalde zorgkosten niet aftrekbaar bij overledene

Specifieke zorgkosten zijn aftrekbaar voor de inkomsten, voor zover de aftrekdrempel wordt overschreden. Dergelijke kosten zijn aftrekbaar op het moment van betaling. Volgens de Hoge Raad zijn zorgkosten, die na het overlijden van de belastingplichtige door zijn erfgenamen zijn betaald, niet aftrekbaar van het inkomen van de overledene. Wel kunnen de na het overlijden door een erfgenaam betaalde zorgkosten bij de erfgenaam in aftrek worden gebracht, met inachtneming van de...

Lees meer

Kamervragen verplicht gebruik eHerkenning

Ondernemers loggen tot nu toe in op de website van de Belastingdienst met behulp van gebruikersnaam en wachtwoord. Daar komt verandering in. Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden moeten met ingang van 2020 gebruik gaan maken van eHerkenning om in te loggen voor het doen van aangifte. Ondernemers met een eenmanszaak kunnen inloggen met DigiD. eHerkenning is een digitale sleutel. Om in te loggen bij de Belastingdienst is ten minste niveau 3 nodig.

Lees meer