Fiscale beheersing. Hoe doe je dat? #4

Aan het sturen op fiscale doelstellingen en het beheersen van fiscale risico’s is onlosmakelijk verbonden dat verantwoording moet kunnen worden afgelegd over de mate waarin doelstellingen zijn bereikt en risico’s zijn afgedekt. Alleen door concrete vastleggingen kan achteraf aan interne en externe belanghebbenden worden getoond dat het fiscale beheersingsraamwerk van de gemeente naar behoren functioneert. Lees meer hierover in ons nieuwe whitepaper.

Download de whitepaper hier.

Heb jij onze tot nu toe uitgegeven whitepapers nog niet gedownload? Klik dan hieronder:

Wil jij graag periodiek op de hoogte gehouden worden over alles wat te maken heeft met fiscale beheersing? Inschrijven voor onze nieuwsbrieven en komende mailings over fiscale beheersing kan door middel van deze link.