Druk, druk, druk...

Wat is er aan de hand? Gemeenten zijn op dit moment allemaal druk in de weer met het opstellen van de jaarrekening 2020, zodat de extern accountant die kan goedkeuren. Voor 15 juli 2021 moet de jaarrekening vervolgens worden aangeleverd. In het kielzog daarvan breekt voor het non-profit team van ons kantoor ook een hectische periode aan. In de jaarrekening moeten gemeenten namelijk de fiscale positie voor de vennootschapsbelasting (VPB) over het afgelopen boekjaar meenemen. Náást de fiscale posities VPB 2020 verzorgt het team de komende periode ook voor een groot aantal gemeenten de aangifte VPB. In verband met verleend uitstel gaat dat veelal over het boekjaar 2019.

Waar gaat het over? Sinds 2015 zijn we met DUROI nauw betrokken bij de VPB voor gemeenten omdat per 1 januari 2016 de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen van kracht is geworden. Gemeenten zijn VPB-plichtig voor zover zij een onderneming drijven. Jaarlijks gaan we samen met de gemeente na of dit het geval is. Van een onderneming is sprake wanneer met een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid wordt deelgenomen aan het economisch verkeer met het oogmerk om winst te behalen, dan wel waarmee in concurrentie wordt getreden met marktpartijen. Zoals met veel fiscale wetgeving klinkt dit eenvoudig, maar pakt dit in de praktijk toch vaak net iets anders uit...

Wat doen we? We hebben bij DUROI inmiddels 6 jaar ervaring op dit terrein. In die tijd hebben we een hoop geleerd, waardoor we nu een gestroomlijnd proces hebben staan om alles op tijd klaar te hebben. Een goed op elkaar ingespeeld team en slimme inzet van IT vormen de kern van onze aanpak. Het begint met het opvragen van digitale gegevens bij de gemeenten, die worden ingelezen in de LIAS-HT VPB software. Daaruit rollen allerlei overzichten en signaleringen voor onze fiscalisten. Zodra zij de signaleringen hebben opgepakt en verwerkt kan op clusterniveau zichtbaar worden gemaakt welke activiteiten van de gemeente VPB-plichtige zijn en welke niet. Na enig rekenwerk vloeit daar de VPB-positie voor de jaarrekening 2020 uit.

Is dat alles? Nou...nee. In het dynamische gemeentelandschap zijn best veel veranderingen aan de orde. Elk jaar opnieuw moeten onze fiscalisten daarom goed kijken naar het correct toepassen van de fiscale regels met betrekking tot de grondexploitaties, parkeren, detachering, reclame, afval en dienstverlening van derden. Om er maar een paar te noemen. En voor de aangifte VPB moeten nog wat extra stappen worden gezet. We hebben ervoor gezorgd dat overzichten uit LIAS-HT VPB mooi aansluiten op onze aangiftesoftware. De fiscalisten kunnen daardoor snel en efficiënt de aangifte VPB samenstellen en verzenden.

Zit alle kennis in het hoofd van de fiscalist? Néé! Dat zou zonde zijn. We hebben de kennis die nodig is voor het efficiënt clusteren van VPB-plichtige activiteiten gebundeld in een Fiscale Kennisbank. Daarin is supersnel te zien wat de belangrijkste regels zijn, hoe gemeentelijke kostenplaatsen kunnen worden geclusterd en wat de belangrijkste aandachtspunten en risico's zijn voor gemeenten. Deze kennisbank bevat behalve VPB-kennis ook de voor gemeenten relevante kennis van BTW/BCF, WKR en Fiscale beheersing. Mooi toch?

Meer weten? Als je meer wil weten over onze dienstverlening voor de VPB, over onze softwareoplossingen óf onze Fiscale Kennisbank neem gerust contact op. We praten je graag bij.