zorg en welzijn

Dienstverlening voor zorg- en welzijnsinstellingen

De afgelopen jaren is de zorg- en welzijnssector onderhevig geweest aan veel veranderingen, waarvan vooral de wijze waarop deze sectoren gefinancierd worden ook fiscale consequenties heeft. Voor de vennootschapsbelasting kan dit voor veel instellingen ertoe leiden dat ze voor de vraag komen te staan of er mogelijk belastingplicht ontstaat. Verschillende instellingen hebben deze vraag al ter beantwoording aan ons voorgelegd. Daarnaast hebben wij voor twee koepelorganisaties (Jeugdzorg Nederland en Sociaal Werk Nederland) onderzoek gedaan naar de fiscale gevolgen van de nieuwe financieringsmethodiek en de toepasbaarheid van de zorgvrijstelling op de activiteiten van haar leden. De daarvoor ontwikkelde enquête kan ook aan andere instellingen snel een eerste inzicht bieden in haar VPB-risicoprofiel. Verder hebben we in samenwerking met SWN een VPB-toolkit ontwikkeld voor het beheersen van de VPB-risico's voor sociaalwerkorganisaties.

Ook in de zorg- en welzijnssector staat fiscaliteit steeds meer op de agenda. Wij helpen bestuurders en toezichthouders graag bij het bepalen van de fiscale positie van hun instelling. We verschaffen duidelijkheid over de actuele fiscale situatie en de mogelijkheid om bij organisatorische en juridische keuzes rekening te houden met fiscale aspecten. Daarbij streven we naar een fiscaal optimale positie voor de instelling, maar ook het voorkomen van onzekerheden en verassingen is een belangrijk doel. Indien nodig of wenselijk treden wij in overleg met de Belastingdienst.
Hans Delleman

Eindverantwoordelijke Zorg en Welzijn

Hans Delleman

Eindverantwoordelijke Zorg en Welzijn

Belastingadvies

De fiscale werkzaamheden die wij voor zorg- en welzijnsinstellingen verrichten zijn zeer divers en variëren van het reguliere jaarwerk tot adviesopdrachten op breed fiscaal en juridisch gebied.

Tax Control

Wij begeleiden instellingen bij de verbetering van fiscale beheersing, wat kan variëren van het implementeren van een Tax Control Framework en het monitoren daarvan, tot het verbeteren van specifieke (deel)processen.

Finance & Control

Wij bieden ondersteuning bij het samenstellen van de jaarrekening, prognose-informatie, begrotingen en tussentijdse rapportages.

IT-Audit

Betrouwbare en veilige IT-systemen zijn een essentiële schakel in de bedrijfsvoering. Als deze niet correct functioneren loopt uw organisatie risico's. Wij adviseren u hierin.

Software

Wij hebben specifieke fiscale software oplossingen en dossieroplossingen ontwikkeld voor zorg- en welzijnsinstellingen.

Opleiding

Wij verzorgen fiscale opleidingen en cursussen bij u op locatie of op een externe locatie.

Waarom kiezen voor DUROI?

Betaalbaarheid

Door onze jarenlange ervaring met de advisering van zorg- en welzijnsinstellingen en de vaste samenstelling van ons team, zijn wij in staat om snel en efficiënt te werken. Daarbij hanteren wij als stelregel dat onze adviezen eenvoudig, concreet en praktisch moeten zijn, zodat niet onnodig tijd verspeeld wordt aan zaken die er voor u toch niet toe doen. We realiseren ons terdege dat zorginstellingen met publieke gelden werken, waar zij zorgvuldig mee willen omgaan. Dat geldt niet alleen ten aanzien van de te betalen belasting zelf, maar zeker ook voor de kosten van de fiscaal adviseur. Daarom hanteren wij concurrerende tarieven ten opzichte van vergelijkbare aanbieders in de markt.

Beschikbaarheid

Bij DUROI hebben we een goede mix tussen jonge en ervaren professionals, waardoor niet alleen de kwaliteit en continuïteit van onze dienstverlening is gewaarborgd, maar er ook een uitstekende sfeer is op de werkvloer. Dit dragen wij ook uit richting onze klanten. Onze wijze van communiceren en omgang met de klant laten zich het beste typeren in termen als ‘informeel’, ‘toegankelijk’ en ‘dienstverlenend’.

Kwaliteit

Behalve op prijs wil DUROI excelleren op geleverde kwaliteit. Hoogstaande kwaliteit is simpelweg onze norm. Onze dienstverlening valt en staat met de kennis, kunde en ervaring van onze mensen. Al onze mensen zijn lid van erkende beroepsorganisaties, zoals de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), Register Belastingadviseurs (RB), de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de Nederlandse Orde van Register EDP-auditors (Norea). De kwaliteit van dienstverlening komt niet alleen tot uitdrukking in de inhoud van een advies of aangifte, maar ook in de manier waarop wordt geadviseerd en gecommuniceerd. Wij bieden u een uiterst proactieve en persoonlijke benadering waarbij uw organisatie centraal staat.

Multidisciplinair team

Ondanks onze relatief bescheiden omvang van op dit moment circa 40 medewerkers kunnen we uw organisatie bedienen met een multidisciplinair team. Naast fiscalisten, maken ook accountants en een EDP-auditor vast deel uit van ons zorg- en welzijnteam. Alle teamleden hebben aantoonbare kennis van en ervaring met de zorgsector.