Dienstverlening voor woningcorporaties

DUROI heeft inmiddels ruim 15 jaar ervaring mogen opbouwen in de corporatiesector en gedurende deze periode veel ontwikkelingen op zowel fiscaal als financieel terrein meegemaakt. Bij al deze ontwikkelingen hebben wij onze relaties in de sector met veel plezier ondersteund en geadviseerd. Daarbij staan wij bij voorkeur naast de medewerkers binnen deze organisaties en helpen wij hun met onze kennis en ervaring verder op weg met voor de praktijk toepasbare oplossingen, waarbij wij ook veel gebruik maken van nieuwe en innovatieve IT-toepassingen en data-analyse. Wij onderscheiden ons door flexibele inzet, toegankelijkheid en dienstverlenende houding.

Bij woningcorporaties voelen wij ons als een ‘vis in het water’. De prettige en informele contacten met medewerkers op alle niveaus, maakt de samenwerking in deze sector bijzonder. Wij gaan voor een duurzame relatie, waarbij we de organisatie echt leren kennen en mee kunnen denken op een breed terrein van fiscaliteit, finance & control en ICT.
Hans Delleman

Eindverantwoordelijke Woningcorporaties

Hans Delleman

Eindverantwoordelijke Woningcorporaties

Belastingadvies

De fiscale werkzaamheden die wij voor woningcorporaties verrichten zijn zeer divers en variëren van het reguliere jaarwerk tot adviesopdrachten op breed fiscaal en juridisch gebied.

Tax Control

Wij begeleiden woningcorporaties bij de verbetering van fiscale beheersing, wat kan variëren van het implementeren van een Tax Control Framework en het monitoren daarvan, tot het verbeteren van specifieke (deel)processen.

Finance & Control

Wij bieden ondersteuning bij het samenstellen van de jaarrekening, prognose- (dPi) en verantwoordingsinformatie (dVi), begrotingen en tussentijdse rapportages.

IT-Audit

Betrouwbare en veilige IT-systemen zijn een essentiële schakel in de bedrijfsvoering. Als deze niet correct functioneren loopt uw organisatie risico's. Wij adviseren u hierin.

Software

Wij hebben specifieke fiscale software oplossingen en dossieroplossingen ontwikkeld voor woningcorporaties.

Opleiding

Wij verzorgen fiscale opleidingen en cursussen op locatie bij de corporatie of op een externe locatie.

Waarom kiezen voor DUROI?

Betaalbaarheid

Door onze jarenlange ervaring met de advisering van woningcorporaties en de vaste samenstelling van ons team, zijn wij in staat om snel en efficiënt te werken. Daarbij hanteren wij als stelregel dat onze adviezen eenvoudig, concreet en praktisch moeten zijn, zodat niet onnodig tijd verspeeld wordt aan zaken die er voor u toch niet toe doen. We realiseren ons terdege dat corporaties met publieke gelden werken, waar zij zorgvuldig mee willen omgaan. Dat geldt niet alleen ten aanzien van de te betalen belasting zelf, maar zeker ook voor de kosten van de fiscaal adviseur. Daarom hanteren wij concurrerende tarieven ten opzichte van vergelijkbare aanbieders in de markt.

Beschikbaarheid

Bij DUROI hebben we een goede mix tussen jonge en ervaren professionals, waardoor niet alleen de kwaliteit en continuïteit van onze dienstverlening is gewaarborgd, maar er ook een uitstekende sfeer is op de werkvloer. Dit dragen wij ook uit richting onze klanten. Onze wijze van communiceren en omgang met de klant laten zich het beste typeren in termen als ‘informeel’, ‘toegankelijk’ en ‘dienstverlenend’.

Kwaliteit

Hoogstaande kwaliteit is simpelweg onze norm. Onze dienstverlening valt en staat met de kennis, kunde en ervaring van onze mensen. Al onze mensen zijn lid van erkende beroepsorganisaties, zoals de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), Register Belastingadviseurs (RB), de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de Nederlandse Orde van Register EDP-auditors (Norea). De kwaliteit van dienstverlening komt niet alleen tot uitdrukking in de inhoud van een advies of aangifte, maar ook in de manier waarop wordt geadviseerd en gecommuniceerd. Wij bieden u een uiterst proactieve en persoonlijke benadering waarbij uw corporatie centraal staat.

Multidisciplinair team

Ondanks onze relatief bescheiden omvang van op dit moment 35 medewerkers kunnen we uw corporatie bedienen met een multidisciplinair team. Naast fiscalisten, maken ook accountants en een IT-auditor vast deel uit van ons corporatieteam. Alle teamleden hebben aantoonbare kennis van en ervaring met de corporatiesector.

Continuïteit en onafhankelijkheid

Continuïteit (en de borging daarvan) is voor onze bedrijfsvoering en dienstverlening van essentieel belang. Wij hechten veel waarde aan het opbouwen van een duurzame klantrelatie. Omdat we een aantal jaar geleden de wettelijke controlepraktijk hebben losgelaten, worden we in tegenstelling tot vele andere fiscale dienstverleners binnen de sector, niet gehinderd door de strenge onafhankelijkheidseisen uit de accountancy, welke eisen nog scherper zijn geworden nu woningcorporaties vanaf 5.000 VHE’s worden aangemerkt als Organisaties van Openbaar Belang (OOB’s)”. Hierdoor zijn we in staat als onafhankelijk (fiscaal) dienstverlener gemakkelijk langdurige, intensieve en persoonlijke relaties op te bouwen met onze klanten.