webinar-good-practices-fiscale-beheersing

Webinar Good Practices fiscale beheersing

Op 13 januari vond onder leiding van Marja de Zwart van de Belastingdienst een online webinar van de Belastingdienst over het thema Good Practices in het kader van fiscale beheersing. Hierin gaven Ellen Siverentand van het NOB en Maarten Siglé van de Belastingdienst een toelichting bij belangrijke bouwstenen van een fiscaal beheersingsraamwerk (Tax Control Framework).

Opvallende uitkomst poll 'Monitoring en rapportage'

We zijn ermee bezig...

Tijdens je het webinar werd aan de deelnemers gevraagd hoe de fiscale monitoring werd uitgevoerd. Opvallend resultaat was dat 34% van de deelnemers te kennen gaf 'bezig te zijn met het opzetten van de fiscale monitoring'. Ergo, voor deze 34% is de fiscale monitoring dus nog géén bestaand en werkend onderdeel van het fiscaal beheersingsraamwerk! Deze uitkomst is opmerkelijk, wetende dat de meeste deelnemers aan het webinar werkzaam zullen zijn voor een organisatie die reeds beschikt over een HT-convenant.

Al sinds jaren vormt monitoring - zeker naar de mening van de Belastingdienst - een prominent onderdeel van het vereiste fiscaal beheersingsraamwerk voor deelname aan HT. Nu blijkt dat ruim een derde van de convenantpartners er dan enkel nog maar 'mee bezig te zijn'. Dit verklaart natuurlijk wel waarom Monitoring een van de toelatingseisen voor het Doorontwikkelde Horizontaal Toezicht is. Voor einde 2022 verwacht de Belastingdienst dat jouw organisatie de monitoring op orde heeft.

We monitoren zonder steekproeven...

39% van de deelnemers gaf aan dat er wel sprake was van monitoringactiviteiten, maar dat een statistische steekproef daar geen onderdeel van uitmaakt. Hoewel van een steekproef in bepaalde gevallen kan worden afgezien, blijkt in de praktijk dat het een onmisbaar onderdeel is van het fiscale beheersingsraamwerk. Zonder statistische steekproef is het namelijk buitengewoon lastig om te onderbouwen dat de aanwezige fiscale risicoanalyse compleet is en dat de ingediende fiscale aangiften vrij zijn van materiële fouten. Door middel van data-analyse kan de steekproefomvang worden beperkt. De situatie dat data-analyse een steekproef overbodig maakt - er zijn mensen die hier heilig in geloven - hebben wij echter in de praktijk nog niet gezien.

Conclusie

De conclusie is dus dat bij zo'n driekwart van de deelnemers nog werk aan de winkel is met betrekking tot de monitoring van het fiscaal beheersingsraamwerk.

Bevindt jouw organisatie zich in categorie A ('bezig met opzetten') of B ('monitoring zonder steekproef')? Neem dan contact op. We beschikken over de expertise en tools om de fiscale monitoring voor jouw organisatie snel en effectief op te zetten. We maken daarvoor gebruik van een mix van statistische steekproeven en data-analyse.

Linkjes, achtergronden en voorbeelden

Linkjes:

Achtergronden en concrete voorbeelden:

Meer weten? Neem contact op met Wil Peters. Hij praat je graag bij over de mogelijkheden.