Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten: BMKB

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten: BMKB

Voor wie?

Voor MKB

Wat?

Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling is per 16 maart 2020 van kracht. Met de regeling kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro.

Omvang tegemoetkoming

·   De overheid staat borg voor 90% van het geleende bedrag. 75% van een overbruggingskrediet kan met BMKB worden gefinancierd.

·   De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%.

·   Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een nieuw rekening courant krediet (rood staan) of een verhoging van een bestaand rekening courant krediet.

·   Het maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro.

·   De maximale looptijd van het BMKB krediet is 8 kwartalen.

·   De manier van aflossen is de keuze van de bank. De opties zijn:

·   Lineair (elke keer hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), eventueel met aflossingsvrije periode.

·   Ineens, aan het einde van de looptijd.

·   De toets op een tekort aan zekerheden is bij inzet BMKB niet aan de orde.

Waar te regelen?

Bij de eigen financier (bijv. de bank) indienen

Meer informatie?

Ondernemersplein: https://bit.ly/2WJFQzq
KvK:
https://bit.ly/39jglYq