Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Voor wie?

(Middel)grote ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland

Wat?

De GO-regeling is voor ondernemers die krediet nodig hebben. Het biedt bedrijven de mogelijkheid om financiering voor elkaar te krijgen die anders niet mogelijk was geweest in deze tijd.

Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro.

Omvang tegemoetkoming

Met de GO geeft de overheid de bank een 50% staatsgarantie op bankleningen en bankgaranties, waardoor het risico voor de bank verkleind wordt. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro. Het kabinet ‘committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is’.

Waar te regelen?

Bij de eigen financier (bv. de bank)

Meer informatie?

RVO: https://bit.ly/3ak433j
KvK: https://bit.ly/2UC1AKN