Vernieuwde Leidraad Toezicht Grote Ondernemingen

De Belastingdienst heeft deze week de derde versie van de Leidraad Toezicht Grote Ondernemingen gepubliceerd. Dit keer vooral met veranderingen in de wijze waarop de individuele klantbehandeling voor de categorieën organisatie Top, Groot en Middelgroot zal worden vormgegeven. Ook staan de wijzigingen die zijn aangebracht in het Horizontale Toezicht voor deze categorieën organisaties zijn beschreven.

Download de vernieuwde Leidraad hier: Vernieuwde Leidraad Toezicht Grote Ondernemingen

Self Assessment

In de Leidraad wordt uit de doeken gedaan dat de Belastingdienst verwacht dat een Self Assessment wordt uitgevoerd vóór het aangaan van een individueel convenant. Het doel van het fiscale self-assessment is om vast te kunnen stellen dat de organisatie zowel wil als kan voldoen aan de uitgangspunten van en toelatingscriteria voor HT. Het self-assessment maakt deel uit van de aangescherpte randvoorwaarden voor deelname aan HT via een individueel convenant. Download hier detailinformatie over het assessment: Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht, Self-assessment en risicoanalyse