Verlaging invorderings- en belastingrente

Verlaging invorderings- en belastingrente

U betaalt belastingrente als u te laat of onjuist belastingaangifte doet. Om de gevolgen van het coronavirus te verzachten, heeft de Belastingdienst maatregelen getroffen.

Zo hebben zij de belastingrente tijdelijk verlaagd naar 0,01%, voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het tarief van 0,01% gold vanaf 1 juni 2020 tot 1 oktober 2020. Behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gold het tarief van 0,01% vanaf 1 juli 2020 tot 1 oktober 2020.

Vanaf 1 oktober 2020 is het tarief van de belastingrente 4% voor alle belastingen. Dit geldt dus ook voor de vennootschapsbelasting, die tot en met 31 december 2021 niet teruggaat naar het oude tarief van 8%.

U betaalt invorderingsrente als u een belastingaanslag niet op tijd betaalt. Om de gevolgen van het coronavirus te verzachten, heeft de Belastingdienst de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tot en met 31 december 2021 verlaagd van 4% naar 0,01%.