Verlaging invorderings- en belastingrente

Verlaging invorderings- en belastingrente

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn voor belastingen wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01% vanaf 23 maart 2020. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01% vanaf 1 juni 2020. Deze was 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor de overige belastingen. Het tarief voor de inkomstenbelasting wijzigt per 1 juli 2020. De Belastingdienst berekent belastingrente als u bijvoorbeeld te laat bent met het doen van uw aangifte.

De verlagingen van belasting- en invorderingsrentes gelden tot 1 oktober 2020.