uitstel betalen van belasting

Uitstel betalen van belasting

Let op!

Het bijzonder uitstel kan worden aangevraagd voor opgelegde aanslagen. Dit wil zeggen na het doen van aangifte en direct na de nadien verkregen (naheffings)aanslag.

U kunt er ook voor kiezen via een andere weg uitstel aan te vragen (max. 4 maanden of max. 12 maanden), lees hieronder voor meer informatie.

Tip: Als u door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen. Verlaging van de voorlopige aanslag IB/VPB kan altijd en per direct worden uitgevoerd om op zeer korte termijn financiële ruimte te creëren. Let wel op, dit is uitstel en geen afstel van de belastingverplichtingen. Dit geldt uiteraard ook in geval van uitstel van betaling.

 

Voor wie?

Voor alle ondernemers, voor alle belastingaanslagen

Wat?

Bijzonder uitstel van betaling (3 maanden, plus eventuele verlenging)

De uitbraak van het coronavirus kan ervoor zorgen dat u tijdelijk en buiten uw invloed in liquiditeitsproblemen komt. Daarom is het mogelijk om een verzoek om bijzonder uitstel van betaling te doen voor opgelegde aanslagen.

U kunt voor ten minste 3 maanden bijzonder uitstel van betaling krijgen, zonder het overleggen van de eerder vereiste deskundigenverklaring (invorderingsmaatregelen worden gestopt en er wordt géén verzuimboete opgelegd).

Het is ook mogelijk om voor een langere periode uitstel van betaling aan te vragen. De Belastingdienst zal dan nadere gegevens van u vragen (dit kan een deskundigenverklaring zijn).

Hoe kunt u bijzonder uitstel aanvragen? (3 maanden, plus eventuele verlenging)

U kunt snel en gemakkelijk bijzonder uitstel van betaling vragen met een online formulier 

Kunt u uw verzoek niet online indienen, dan kunt u ook schriftelijk bijzonder uitstel van betaling aanvragen

U kunt bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), assurantiebelasting, kansspelbelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijns (minerale oliën, alcohol, tabak) en verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken.

Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, bijdragen Zvw, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw) vraagt u in 1 keer tegelijk uitstel van betaling aan. U hoeft niet te wachten tot u voor alle 5 een aanslag hebt ontvangen, 1 aanslag is voldoende. Hebt u niet voor alle 5 genoemde aanslagen uitstel nodig, dan kunt u de overige aanslagen wel gewoon betalen.

Voor de overige belastingen geeft u per belasting apart aan dat u uitstel van betaling wilt.

Telefonische aanvraag om kort uitstel (maximaal 4 maanden)

U kunt telefonisch uitstel van betaling aanvragen voor 4 maanden vanaf de uiterste betaaldatum van de aanslag. Zie hiervoor: https://bit.ly/2JdFk4E

Let op! Als u gebruik maakt van deze regeling, kan daarna geen andere betalingsregeling meer worden getroffen voor dezelfde aanslag!

Betalingsregeling voor maximaal 12 maanden
Als u niet voldoet aan de voorwaarden voor kort uitstel, of als u een langere periode dan 4 maanden (maximaal 12 maanden) uitstel verwacht nodig te hebben, kan een schriftelijk verzoek bij de Belastingdienst worden ingediend. Dit formulier kunt u downloaden van de site van de Belastingdienst. In dit geval is een zekerheidsstelling, zoals een bankgarantie of een hypotheekrecht noodzakelijk. 

Let op! Wellicht is het verstandiger om voor nu bijzonder uitstel aan te vragen. Dit is afhankelijk van uw specifieke situatie.

Omvang tegemoetkoming

·   Bijzonder uitstel van betaling voor in beginsel 3 maanden (versoepelingsregeling door Corona)

·   Kort uitstel voor max. 4 maanden

·   Langer uitstel voor max. 12 maanden

Waar te regelen?

Belastingdienst

Meer informatie?

Belastingdienst: https://bit.ly/2WQEMtk
en https://bit.ly/2XIRlHV
KvK: https://bit.ly/2UFlfJE