uitstel betalen van belasting

Uitstel betalen van belasting

Let op!

Het bijzonder uitstel kan worden aangevraagd voor opgelegde aanslagen. Dit wil zeggen na het doen van aangifte en direct na de nadien verkregen (naheffings)aanslag.

Tip: Als u door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen. Verlaging van de voorlopige aanslag IB/VPB kan altijd en per direct worden uitgevoerd om op zeer korte termijn financiële ruimte te creëren. Let wel op, dit is uitstel en geen afstel van de belastingverplichtingen. Dit geldt uiteraard ook in geval van uitstel van betaling.

 

Voor wie?

Voor alle ondernemers, voor alle belastingaanslagen

Wat?

Bijzonder uitstel van betaling (3 maanden, plus eventuele verlenging)

De uitbraak van het coronavirus kan ervoor zorgen dat u tijdelijk en buiten uw invloed in liquiditeitsproblemen komt. Daarom is het mogelijk om een verzoek om bijzonder uitstel van betaling te doen voor opgelegde aanslagen.

U kunt voor ten minste 3 maanden bijzonder uitstel van betaling krijgen (invorderingsmaatregelen worden gestopt en er wordt géén verzuimboete opgelegd).

Het is ook mogelijk om voor een langere periode uitstel van betaling aan te vragen. De Belastingdienst zal dan nadere gegevens van u vragen (dit kan een deskundigenverklaring zijn).

Hoe kunt u bijzonder uitstel aanvragen?

U kunt bijzonder uitstel van betaling vragen met een online formulier 

Kunt u uw verzoek niet online indienen, dan kunt u ook schriftelijk bijzonder uitstel van betaling aanvragen

U kunt bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), assurantiebelasting, kansspelbelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijns (minerale oliën, alcohol, tabak) en verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken.

Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, bijdragen Zvw, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw) vraagt u in 1 keer tegelijk uitstel van betaling aan. U hoeft niet te wachten tot u voor alle 5 een aanslag hebt ontvangen, 1 aanslag is voldoende. Hebt u niet voor alle 5 genoemde aanslagen uitstel nodig, dan kunt u de overige aanslagen wel gewoon betalen.

Voor de overige belastingen geeft u per belasting apart aan dat u uitstel van betaling wilt.

Tot wanneer?

Ondernemers en bedrijven kunnen tot 1 april 2021 bijzonder uitstel van belasting aanvragen of een eerdere aanvraag verlengen. Het uitstel geldt voor 3 maanden. Dit betekent dat maximaal uitstel wordt verleend tot 1 juli 2021.

Vervolg?

Ondernemers en bedrijven moeten de totale belastingschuld, die zij hebben opgebouwd tijdens de coronacrisis, aflossen in 36 gelijke maandelijkse termijnen, startend op 1 juli 2021. Eerder afbetalen of extra termijnbedragen voldoen kan ook. Het tarief van de invorderingsrente blijft in ieder geval tot december 2021 0,01%. Indien het niet mogelijk is om de belastingschuld vóór 1 juli 2023 af te lossen, wordt gezocht naar een passende oplossing.

Bedrijven en ondernemers die van het uitstel gebruik hebben gemaakt zullen de komende maanden meer informatie ontvangen inzake de openstaande bedragen en de versoepelde betalingsregeling.

Waar te regelen?

Belastingdienst

Meer informatie?

Belastingdienst: https://bit.ly/2WQEMtk
en https://bit.ly/2XIRlHV
KvK: https://bit.ly/2UFlfJE