Tegemoetkoming vaste lasten MKB

Tegemoetkoming vaste lasten mkb

Let op!

De tegemoetkoming is aan te vragen vanaf 30 juni t/m 30 oktober 2020.

 

Voor wie?

Voor bedrijven met minder dan 250 medewerkers die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Deze bedrijven komen ook in aanmerking voor de TOGS van € 4.000.

Hoe wordt dit omzetverlies bepaald?

Anders dan de TOGS houdt deze regeling rekening met de hoogte van het omzetverlies. Hoe hoger dit verlies, hoe hoger de tegemoetkoming.

Wat?

Een tegemoetkoming in de vaste lasten van een mkb-bedrijf.

Het gaat hierbij om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden deels gecompenseerd door de NOW.

Omvang tegemoetkoming

·   De tegemoetkoming wordt berekend met het totale omzetverlies en een percentage vaste lasten per sector. Het percentage vaste lasten per sector is bepaald met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

·   De berekening van de subsidie is:

·   Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50% = hoogte subsidie.

·   Maximaal 50% van de vaste lasten wordt vergoed. De subsidie per bedrijf is minimaal €1.000 en maximaal €50.000.

 

·   Bedrijven vragen, vóór 1 april 2021, vaststelling van de subsidie via RVO;

·   Is het omzetverlies gelijk gebleven, dan ontvangt het bedrijf de laatste 20%. Bij een lager omzetverlies ontvangt het bedrijf minder dan 20% of moet het bedrijf subsidie terugbetalen. Is het omzetverlies hoger dan verwacht, dan ontvangt het bedrijf alsnog een hoger subsidiebedrag tot het maximum van €50.000

 

Rekenvoorbeeld 1:

·   Bedrijf A verdiende in juni t/m september 2019 €600.000 euro van zijn omzet (referentieomzet) en laat dit met zijn btw-aangifte zien;

·   Bedrijf A schat in dat het van juni t/m september 2020, door de coronacrisis, €300.000 (50%) minder omzet heeft;

·   Het deel vaste lasten in deze sector is vastgesteld op 40%. Op basis van de normale omzet is dat €600.000 x 40% = €240.000. Bedrijf A komt in aanmerking voor de TVL, omdat het meer dan €4.000 aan vaste lasten heeft;

·   Maximaal 50% van de vaste lasten wordt vergoed;

·   Berekening: €600.000 x 50% x 40% x 50%= €60.000.

·   Bedrijf A krijgt het maximum bedrag van €50.000 met een voorschot van €40.000 (80%)

Waar te regelen?

Deze tegemoetkoming is voor vier maanden, van 1 juni tot en met 30 september 2020. Aanvragen kan vanaf 30 juni om 09:00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via www.rvo.nl/tvl

Meer informatie?

Rijksoverheid: https://bit.ly/2NzV3NL
RVO: https://bit.ly/3ieb9uj
KvK: https://bit.ly/2WXL9uD