Tegemoetkoming vaste lasten MKB

Tegemoetkoming vaste lasten mkb

Let op!

De tegemoetkoming Q1 2021 is aan te vragen vanaf 15 februari om 12:00 uur tot 18 mei 2021 17:00 uur.

De TVL is inmiddels met aangepaste voorwaarden verlengd.

Met de adviestool van het RVO kunt u zien of uw bedrijf in aanmerking komt voor de TVL. En zo ja, hoeveel subsidie u kunt verwachten.

 

Voor wie?

Voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Deze bedrijven kwamen ook in aanmerking voor de TOGS van € 4.000.

 

Voor de TVL Q1 2021 komen nu ook niet-mkb bedrijven, waaronder bedrijven met meer dan 250 medewerkers, in aanmerking.

Hoe wordt dit omzetverlies bepaald?

Anders dan de TOGS houdt deze regeling rekening met de hoogte van het omzetverlies. Hoe hoger dit verlies, hoe hoger de tegemoetkoming.

Wat?

Een tegemoetkoming in de vaste lasten van een mkb-bedrijf.

Het gaat hierbij om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden deels gecompenseerd door de NOW.

Omvang tegemoetkoming

Meer informatie over de berekening van de hoogte van de tegemoetkoming vindt u hier.

Waar te regelen?

Aanvragen kan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via www.rvo.nl/tvl

Meer informatie?

Rijksoverheid: https://bit.ly/2NzV3NL
RVO: https://bit.ly/3ieb9uj
KvK: https://bit.ly/2WXL9uD