tax control

Tax Control

Nu fiscale risicobeheersing bij organisaties een steeds hogere prioriteit krijgt en de Belastingdienst Horizontaal Toezicht verder wil uitbreiden, staat Tax Control nog steeds volop in de belangstelling. Via een Tax Control Framework (TCF) geven organisaties vorm en inhoud aan de beheersing van fiscale risico's. Een TCF is een fiscaal beheersingsraamwerk, dat past bij de aard, omvang, werkwijze, cultuur en strategische uitgangspunten van een organisatie.

Waarom een TCF?

  • Het stelt uw organisatie in staat om de organisatiedoelstellingen en de fiscale strategie te bereiken;
  • Het stuurt gedrag van uw mensen in de juiste richting, óók op fiscaal vlak;
  • Het identificeert tijdig relevante fiscale kansen en risico's voor uw organisatie;
  • Het zorgt dat uw organisatie zo efficiënt mogelijk omgaat met fiscale zaken;
  • Het is vereist om in aanmerking te komen voor Horizontaal Toezicht;
  • Het helpt om uw stakeholders duidelijk te maken dat de fiscale verplichtingen van uw organisatie zaken op orde zijn.

Ondersteuning bij inrichten TCF

We hebben ruime ervaring met fiscale risicobeheersing en weten uit de praktijk dat geen enkel TCF identiek is. Een standaardaanpak die is gebaseerd op sjablonen zult u bij ons niet aantreffen. Wel een op maat gesneden aanpak, die is gebaseerd op uw specifieke situatie. Door onze specifieke expertise op het gebied van fiscaliteit, risicobeheersing, controle en IT-audit, alsmede onze slimme softwaretools zijn we in staat om samen met uw organisatie een solide en toekomstvast TCF te bouwen. We leggen de nadruk daarbij op de concrete werking van het TCF. U hebt immers niks aan het zoveelste boekwerk dat in de spreekwoordelijke kast belandt.

De kosten voor onze ondersteuning zijn afhankelijk van de omvang en complexiteit van uw bedrijf en uw eigen werkzaamheid. Als u ons hierover informeert, zullen wij een passende offerte uitbrengen. Neem contact op met Wil Peters als u geïnteresseerd bent in ondersteuning met betrekking tot uw TCF.