du ROI helpt gemeente Roosendaal fiscaal in control te komen.

Interview met Cor van Steenpaal en Roger van den Boom van de gemeente Roosendaal

Cor van Steenpaal is werkzaam in het financieel cluster binnen in het team Interne Dienstverlening & Communicatie en aanspreekpunt voor fiscale vragen binnen de gemeente. “De gemeente Roosendaal heeft als doel om fiscaal in control te komen. Mijn verantwoordelijkheid ligt bij de BTW en de ondersteuning daarin.” Cor heeft samen met collega Albert Scheerhoorn ook het onderdeel Werkkostenregeling (WKR) naar zich toegetrokken. “We doen dit in intensieve samenwerking met du ROI Accountants, Belastingadviseurs & IT-Auditors. Bewustwording creëren bij collega’s is hierbij essentieel. Door de ondersteuning vanuit du ROI hebben wij als gemeente meer vat gekregen op de WKR en de BTW.”

Roger van den Boom is werkzaam op de financiële administratie en betrokken bij de dagelijkse gang van zaken omtrent de BTW/BCF en WKR. “Over de samenwerking met du ROI zijn we zeer tevreden. De administratie van de gemeente Roosendaal is op dit moment ‘WKR-proof”. Er is een handboek opgesteld en ook de bewijsvoering richting de Belastingdienst is mede dankzij de inzet van de data-analysetool Gemstone-LH/WKR, helemaal op orde”.

Dennis Verhaert van du ROI heeft Gemstone begin 2018 in samenwerking met gemeente Roosendaal aangepast voor het financiële pakket Decade.


Evaluatie Roosendaal

“Jo Seroo van du ROI heeft ons erg goed begeleid op het gebied van de WKR.” geeft Cor aan. “Hieruit is ook duidelijk geworden dat de WKR geen punt is waar luchtig over gedacht kan worden. Er is voldoende capaciteit nodig binnen de organisatie om hier grip op te krijgen. Door de cursus vanuit de ‘du ROI Academy’ hebben we onze collega’s mee kunnen nemen in wat de WKR inhoudt en hoe we er als organisatie mee om moeten gaan. Deze opleiding is door onze mensen als erg goed en nuttig beoordeeld.”

”De invoering van de vennootschapsbelastingplicht per 1 januari 2016 heeft nieuwe fiscale ‘uitdagingen’ met zich meegebracht voor onze gemeente, waarbij een professionele begeleiding noodzakelijk is gebleken. Daarom is ook het VPB-traject vorig jaar in nauwe samenwerking met Marijn van Acht van du ROI ingezet.”

“Kennis is een essentieel ingrediënt om fiscaal in control te komen.” zegt Roger. Met de opleidingen en cursussen vanuit de ‘du ROI Academy’ als ook de kennisevents die du ROI organiseert, zorgen we ervoor dat de noodzakelijke kennis binnen onze organisatie aanwezig is.”

Door de inzet van de gemeente en de ondersteuning daarbij van du ROI is de eerste grote stap gezet naar beheersing van de fiscaliteit binnen gemeente Roosendaal. Cor geeft aan dat de volgende doelstelling bestaat uit het in kaart brengen van de fiscale processen van de gemeente. “Dit is een belangrijke stap om nog beter fiscaal in control te komen. Samen met du ROI hebben we deze volgende stap voorbereid en recentelijk ook ingezet. Ondertussen blijven we gewoon onze fiscale verplichtingen monitoren met Gemstone, zodat we de kans op fouten in onze aangiften minimaliseren.”

“We zijn op de goede weg en hebben er alle vertrouwen in dat onze organisatie door het gebruik van Gemstone en de begeleiding van mensen als Martijn, Dennis, Marijn en Jo, fiscaal in control zal komen en ook zal blijven.”

Met ingang van 16 november 2020 is Gemstone opgenomen in LIAS. Zie LIAS Horizontaal Toezicht voor meer informatie.