Referentie RA infra

Case Business Coaching - RA infra

Samen bouwen aan een toekomstbestendige organisatie

Van watermanagement tot een groenbeleidsplan en van een mobiliteitsbeleid tot riolering: RA infra heeft de deskundigen in dienst die dagelijks bouwen aan de buitenruimte van de toekomst. Een van die passievolle mensen is Wim Leunissen, voorheen vestigingsmanager en in 2019 uitgegroeid tot algemeen directeur. Als jonge en ambitieuze ondernemer wil hij de organisatie naar het volgende level brengen. En dan rijst de vraag: Hoe doe je dat?

Op zoek naar visie

,,Toen ik algemeen directeur werd van RA infra, had ik de behoefte om met de organisatie de volgende stap te zetten. Hierin merkte ik dat het ontbrak aan visie en vooruitziende blik. Welke kansen en uitdagingen zijn er binnen onze markt? Waar willen we naartoe? Ik wilde de organisatie toekomstbestendig maken. Daarbij trok ik al snel een duidelijke conclusie: Er is behoefte aan externe ondersteuning. Hier ging ik vervolgens binnen mijn netwerk naar op zoek en zo kwam ik bij DUROI terecht.’’, aldus Wim.

Strategisch plan met personeel als klankbord

Het opstellen van een strategisch plan vormt de basis voor het creëren van een duidelijke toekomstvisie. Toen we inzoomden op alle belangrijke pijlers binnen de organisatie van RA infra, kwam het personeel als groot thema naar voren. De medewerker is namelijk de directe waarde van het bedrijf. Wim was dan ook duidelijk: Het personeel moet mee worden genomen in het hele proces.

,,Ik wilde absoluut voorkomen dat wij als MT en directie een plan gingen uitstippelen en dit vervolgens als product zouden presenteren richting de medewerkers. Het was mijn streven om het personeel juist mee te nemen in het creëren van de nieuwe visie. Eerst een complete nulmeting uitvoeren en kijken waar we op dit moment staan. Vervolgens samen de strategie vormen voor onze toekomst.’’

Samen met DUROI is vervolgens een klankbordgroep gevormd. Een diverse mix aan medewerkers vanuit de verschillende kantoren van RA infra vormden de afvaardiging voor het hele personeel. ,,In de basis doen we dit ook voortdurend in ons dagelijkse werk. Wanneer wij een wijk gaan inrichten, gaan we het gesprek aan met de afvaardiging van de betreffende straat of wijk. Wat we dus extern als doorgaande aanpak hebben, gingen we nu ook intern uitvoeren.’’

Met heel veel enthousiasme werden drie waardevolle klankbordsessies gepland. Tussen deze sessies door sparde de klankbordgroep telkens met het overige personeel, zodat alle input werd meegenomen.

Tijdens de eerste sessie heeft een future researcher allereerst de trends en ontwikkelingen uit de markt gepresenteerd en uitgelegd wat dit betekent voor RA infra. Vanuit deze sessie is een duidelijke visie ontstaan, waarbij samen is gekeken naar waar de organisatie naartoe gaat groeien en welke zaken hierin belangrijk zijn.

Gedurende de tweede sessie heeft Guido, HR-expert binnen DUROI, samen met de medewerkers gekeken naar de kansen, bedreigingen, pains en gains onder het personeel. Vanuit deze sessie zijn concrete aanbevelingen gedaan aan MT en directie.

Tijdens de derde en laatste klankbordsessie is tot slot het conceptuele strategische plan gepresenteerd richting de klankbordgroep. Een plan waaraan zij een grote en waardevolle basis hebben geleverd. ,,Dit zijn de juiste bouwstenen die zorgen voor het opzetten van een mooie toekomst voor RA infra!’’

In pressure cooker naar resultaat

Momenteel zijn we ongeveer zes maanden verder en staat de presentatie van het strategische plan aan het voltallige personeel binnenkort op de planning. In een pressure cooker is in mum van tijd gewerkt naar groei en resultaat. Hierbij zijn vele zaken op het gebied van ondernemerschap, innovatie, marketing, HR en accountancy tijdens het proces al concreet verbeterd. Zo is er een reclamebureau ingeschakeld om een branding te creëren die past bij de nieuwe visie, zijn verschillende HR-procedures verbeterd en is de administratie efficiënter ingericht.

Voor dit laatste heeft RA infra de IT-efficiency Scan van DUROI uitgevoerd om te kijken hoe efficiënt deze administratie kan worden ingericht, gebruikmakend van slimme IT- oplossingen. Deze zijn vervolgens direct geïmplementeerd, waardoor de financiële afdeling nu sneller en beter inzicht heeft in de financiën én minder tijd kwijt is.

Tot slot verkrijgen Wim en andere MT-leden persoonlijke coaching, waarbij gedurende het proces eveneens wordt gewerkt aan creëren van rust en het efficiënt aansturen van de organisatie.

Geen kant-en-klare jas aan de kapstok

Hoe Wim na een half jaar terugkijkt op het hele proces? ,,Ik heb het traject als zeer positief ervaren tot nu toe. Met name het samen uitstippelen van een weg naar de ideale aanpak. Het was niet zo dat DUROI direct een klant-en-klare jas aan de kapstok had hangen voor mij om aan te trekken, Nee, we zijn samen op zoek gegaan naar die ene jas die het beste bij ons past. Dit vind ik heel typerend aan hun aanpak.’’

Wim denkt dat veel ondernemers in een vergelijkbare positie zitten als hij. ,,Je wilt graag iets bereiken met je organisatie, maar je weet niet hoe je het moet aanpakken. Daarnaast is de tijd en kennis er ook vaak niet. Als je dan een organisatie als DUROI aan je zijde hebt die je van begin tot eind begeleidt en de juiste tools en experts inzet in één integrale aanpak, dan zet je opeens in een rap tempo stappen. Als bedrijf, maar ook zeker als ondernemer.’’, eindigt Wim tot slot.

Heb jij ook de ambitie om met jouw organisatie de volgende stap te zetten? Neem dan contact op met Martijn Kuijer. Dan gaan we samen op zoek naar jouw juiste aanpak!