Privacy statement


Deze website wordt geëxploiteerd door du ROI Accountants, belastingadviseurs & IT-auditors gevestigd te Heerlen. Tijdens uw bezoek aan deze website kan du ROI Accountants, belastingadviseurs & IT-auditors persoonsgegevens over u verzamelen. du ROI Accountants, belastingadviseurs & IT-auditors zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy statement bevat informatie over de doelen die du ROI Accountants, belastingadviseurs & IT-auditors bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Voor nadere informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar het Privacy Beleid Internet du ROI Accountants, belastingadviseurs & IT-auditors.

Doeleinden van gegevensverwerking

du ROI Accountants, belastingadviseurs & IT-auditors verzamelt en verwerkt gegevens over cliënten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van producten en/of diensten te willen ontvangen).

Bijzondere persoonsgegevens

du ROI Accountants, belastingadviseurs & IT-auditors tracht niet via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken. In gevallen waarin du ROI Accountants, belastingadviseurs & IT-auditors wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal aan u vooraf om toestemming worden verzocht.

Internetsites van derden

Dit Privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Uitoefening van rechten

Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan du ROI Accountants, belastingadviseurs & IT-auditors via de website heeft doorgegeven, over verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen of over dit Privacy statement kunt u kenbaar maken via e-mail adres secretariaat@duroi.nl. Indien u geen marketinginformatie of nieuwsbrieven van du ROI Accountants, belastingadviseurs & IT-auditors wilt ontvangen, kunt u dat eveneens kenbaar maken via voormeld e-mailadres.

Wijzigingen Privacy Statement

du ROI Accountants, belastingadviseurs & IT-auditors behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.