overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Let op!

Tozo 1 liep eind mei af, Tozo 2 eind september. De Tozo is verlengd tot 1 juli 2021. Tozo 3 loopt van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021 en Tozo 4 loopt van 1 april tot 1 juli 2021.

Kijk of u voor TOZO in aanmerking komt via https://krijgiktozo.nl/

 

Voor wie?

Voor zelfstandige ondernemers (de dga valt hier ook onder als de BV geen salaris meer kan uitbetalen).

Wat?

Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

·   Een aantal maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum.

·   Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

Omvang tegemoetkoming

Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.

De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie en maximaal het sociaal minimum. Deze hoeft niet te worden terugbetaald.

Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. Hierbij wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen en er geldt een lager rentepercentage dan bij de normale Bbz.

Waar te regelen?

https://krijgiktozo.nl en kijk voor meer informatie aanvraag Tozo op https://bit.ly/2ZfDTdK

Aanvragen is mogelijk bij de eigen (woon)gemeente. Links naar gemeenten in Zuid-Limburg:

Heerlen: https://bit.ly/2Z8tr7V
Maastricht: https://bit.ly/2UBoNwP
Sittard-Geleen: https://bit.ly/3dp2Ppe

Meer informatie?

Rijksoverheid: https://bit.ly/3eI1gmE en https://krijgiktozo.nl/
KvK: https://bit.ly/2LO74BU