overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Let op!

Zelfstandige ondernemers die in aanmerking komen kunnen sinds maandag 23 maart een aanvraag indienen. Kijk hiervoor op de website van uw eigen gemeente.

Kijk of u voor TOZO in aanmerking komt via https://krijgiktozo.nl/

De regeling wordt verlengd voor inkomensaanvulling tot eind augustus 2020 (deze keer mét een partnertoets op het inkomen), zie voor meer informatie https://bit.ly/3ed2CoM

 

Voor wie?

Voor zelfstandige ondernemers (de dga valt hier ook onder als de BV geen salaris meer kan uitbetalen).

Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen te melden indien men financieel in de knel is gekomen.

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

·   Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.

·   Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland (anders enkel lening mogelijk).

·   Nederlander of daarmee gelijkgesteld.

·   Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend (anders enkel inkomensondersteuning mogelijk).

·   Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van KVK.

·   Is vóór 17 maart 2020 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.

·   Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

·   Inkomen als gevolg van de coronacrisis onder het sociaal minimum.

Wat?

Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

·   Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum.

·   Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

De Tozo 1 geldt voor 3 maanden, tot 1 juni 2020 en wordt uitgevoerd door de gemeente waar de ondernemer woont. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020. De Tozo 2 regeling geldt vanaf 1 juni t/m augustus 2020.

Omvang tegemoetkoming

Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.

De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie en maximaal € 1.503,31 netto per maand. Deze hoeft niet te worden terugbetaald.

Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. Hierbij wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen en er geldt een lager rentepercentage dan bij de normale Bbz.

Waar te regelen?

https://krijgiktozo.nl

Bij de eigen (woon)gemeente. Links naar gemeenten in Zuid-Limburg:

Heerlen: https://bit.ly/2UhY75e
Maastricht: https://bit.ly/2UBoNwP
Sittard-Geleen: https://bit.ly/3dp2Ppe

Meer informatie?

Rijksoverheid: https://krijgiktozo.nl/
KvK: https://bit.ly/2zqGcSb