Noodloket

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Let op!

Het aanvragen van deze tegemoetkoming kan vanaf vrijdag 27 maart 2020 16:30 uur t/m vrijdag 26 juni 17:00 uur (3 maanden) via het RVO.

De lijst met branches en sectoren wordt telkens geactualiseerd. Welke dit zijn vindt u op https://bit.ly/39p6ZKx

Dezelfde branches en sectoren kunnen eind juni dan wel begin juli 2020 een aanvullende tegemoetkoming voor vaste lasten bovenop de TOGS aanvragen bij het RVO: https://bit.ly/3ebFrv5

 

Voor wie?

Voor ondernemers (met en zonder personeel) in direct getroffen sectoren, bedrijven die ‘de deuren dicht (moeten) houden’.

De voorwaarden vindt u hier: https://bit.ly/2JlMrIb

Via de SBI-code (KvK) kunt u nagaan of uw bedrijf tot de sectoren/branches behoort die voor de regeling in aanmerking komen: https://bit.ly/39p6ZKx

Mocht uw onderneming met een verkeerde code bij het KvK geregistreerd staan en daardoor nu niet in aanmerking komen voor de regeling? Dan kunt u via https://bit.ly/2wUdebZ deze code laten aanpassen!

Indien er helemaal geen SBI-code bekend is bij het KvK kunt u dit hier melden: https://bit.ly/3dJIStx

Wat?

Een compensatieregeling voor bedrijven in branches die direct hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet.

Omvang tegemoetkoming

Een directe, vaste tegemoetkoming van € 4.000. Dit is een gift. De tegemoetkoming is vrijgesteld van belastingen en is vrij te besteden.

Waar te regelen?

U heeft 3 maanden om de tegemoetkoming bij het RVO aan te vragen. Dit kan vanaf vrijdag 27 maart 2020 16:30 uur t/m vrijdag 26 juni 17:00 uur via: https://bit.ly/33UzGOf

Bij verstrekking van de juiste gegevens zal de aanvraag binnen 3 weken worden goedgekeurd en uitbetaald.

Meer informatie?

Rijksoverheid: https://bit.ly/3bv9ooG
KvK:
https://bit.ly/2R2f7dR
RVO:
https://bit.ly/2UhBrSG

Voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB in aanvulling op de TOGS: https://bit.ly/3ebFrv5