Noodfonds overbrugging werkgelegenheid

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Let op!

De NOW 3.0 loopt vanaf 1 oktober in 3 tijdvakken van 3 maanden tot 1 juli 2021.

U kunt de tegemoetkoming (NOW 3.2) van 15 februari tot en met 14 maart 2021 hier aanvragen bij het UWV.

DGA’s (en hun partner in dienst van de BV) zijn doorgaans niet (verplicht) verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Hun loon telt niet mee bij het berekenen van de hoogte van de NOW-subsidie. Wel kan het gebruikelijk loon verlaagd worden en eventueel TOZO worden aangevraagd bij de (woon)gemeente. Voor vragen hierover kunt u contact met ons opnemen.

 

Voor wie?

Alle werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies in de te kiezen (meet)periode:

NOW 3.2:

·   januari/februari/maart

·   februari/maart/april

·   april/mei/juni

Hoe wordt dit omzetverlies bepaald?

U vraagt subsidie aan voor de loonsom in verband met een verwachte terugval in de (netto)omzet van meer dan 20%, in beginsel op concernniveau. Als u verwacht dat het effect van de huidige situatie pas met vertraging in uw omzetcijfer zichtbaar wordt, kunt u aangeven dat u de periode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later wil laten starten. Tenzij de meetperiode moet aansluiten op de aanvraag van eerdere NOW-subsidie. De verwachte omzet in de maanden van de door u gekozen periode (meetperiode), vergelijkt u met de totale omzet in 2019, gedeeld door 4 (of 3 voor de NOW 2.0) (referentieperiode), zodat beide cijfers zien op een omzet over 3 (of 4) maanden. Op basis daarvan berekent u het omzetverlies in procenten.

Ondernemingen die op 1 januari 2019 nog niet bestonden hanteren een andere berekening van de omzetdaling.

Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest en op basis daarvan vindt nabetaling of terugbetaling plaats.

Indien op concernniveau geen sprake is van tenminste 20% omzetdaling, kan op individueel niveau NOW worden aangevraagd. In dat geval mag de moedermaatschappij of het groepshoofd van de groep waar de werkmaatschappij onderdeel van is geen bonussen uitkeren en mag de groep geen dividend/winstuitkering uitkeren of eigen aandelen inkopen.

Wat?

Vergoeding van de loonkosten (naar rato van de omzetdaling):

·   NOW 1.0: loonkosten van maart t/m mei 2020 (tot max. 90%)

·   NOW 2.0: loonkosten van juni t/m september 2020 (tot max. 90%)

·   NOW 3.1: loonkosten van oktober t/m december 2020 (tot max. 80%)

·   NOW 3.2: loonkosten van januari t/m maart 2021 (tot max. 85%)

·   NOW 3.3: loonkosten van april t/m juni 2021 (tot max 85%)

 

De tegemoetkoming geldt zowel voor vaste als flexibele contracten.

Kijk verder voor de bijbehorende verplichtingen op
https://bit.ly/3tQbJEz (NOW 1.0)

https://bit.ly/3qg97xz (NOW 2.0)

https://bit.ly/3tU4JXl (NOW 3.1)

https://bit.ly/3d7OAav (NOW 3.2)

Omvang tegemoetkoming

De tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies:

·   Als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever.

·   Als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever.

·   Als 20% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 18% van de loonsom van de werkgever.

Het UWV zal reeds een voorschot verstrekken van 80% van de berekende tegemoetkoming.

Zodoende ziet de formule voor het berekenen van de subsidie er als volgt uit:

%-omzetdaling * 85% (was: 90% en 80%) * loonsom * 3 (of 4) * 140% (was: 130%)

Wat is de loonsom?

De loonsom bestaat uit het loon waarover de premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, het SV-loon. Het loon van alle werknemers die in juni 2020 bij de aanvrager in dienst waren tellen hierin mee. Voor de berekening van de subsidie telt maximaal € 9.718 van het loon per werknemer mee (2 keer het dagloon).

De werkgever heeft naast het loon te maken met andere kosten voor de werknemers, zoals bijvoorbeeld pensioenpremies, premies voor de werknemersverzekeringen en een reservering voor het uitbetalen van vakantiegeld. Ook deze kosten worden vergoed. Daarvoor hanteert het UWV een opslag van 30% (NOW 1.0) of 40% (vanaf NOW 2.0) bovenop de loonsom.

Als een werkgever bij het UWV een aanvraag indient voor ontslag op grond van bedrijfseconomische omstandigheden, gelden er aanvullende regels (https://bit.ly/3d7OAav).

Waar te regelen?

U kunt de tegemoetkoming (NOW 3.2) van 15 februari tot en met 14 maart 2021 hier aanvragen bij het UWV.

Definitieve aanvraag NOW-subsidie

Kijk voor meer informatie op: https://bit.ly/3hbrf69 (UWV)

Publicatie officiële regelingen

NOW 1.0: https://bit.ly/3h476Pp

NOW 2.0: https://bit.ly/2ZeVlQ8

NOW 3.0: https://bit.ly/3adZolJ

Meer informatie?

Rijksoverheid: https://bit.ly/33XmEjn
UWV: https://bit.ly/3hbrf69  
KvK: https://bit.ly/3bBS6Hm