Nieuws

Period: 201306

Selected: 201306

Remove selection(s)

Versoepeling aflossingseis hypotheek

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de hypotheekrenteaftrek beantwoord. Sinds de invoering van de Wet IB 2001 is het recht op aftrek van rente over een eigenwoningschuld beperkt tot maximaal 30 jaar. Voor op 1 januari 2013 bestaande leningen geldt door de werking van het overgangsrecht geen verplichte aflossing. Met ingang van 2013 geldt voor nieuwe eigenwoningschulden de verplichting om in maximaal 360 maanden af te lossen. Heeft iemand...

Lees meer

Forfaitair rendement van box 3 niet omlaag

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de hoogte van het forfaitaire rendement van box 3 van de Inkomstenbelasting beantwoord. Dit forfaitaire rendement bedraagt 4%. Dat is het langjarig gemiddelde risicovrije rendement dat iemand moet kunnen behalen op zijn vermogen in box 3. Bij de invoering is het rendement op staatsobligaties gebruikt als richtlijn. Hoewel de staatssecretaris onderkent dat het rendement op spaargeld lager is dan 4%, is hij niet van...

Lees meer

Ontslag op staande voet voor directeur

Een directeur en zijn echtgenote werkten in dienstbetrekking voor hetzelfde bedrijf. In de arbeidsovereenkomst van de directeur was uitdrukkelijk bepaald dat het hem zonder toestemming van de werkgever niet was toegestaan elders werkzaam te zijn of zaken voor eigen rekening te doen. De directeur en zijn echtgenote richtten een BV op die met een klant van het bedrijf een joint venture aanging. De joint venture trad in concurrentie met het...

Lees meer

Berekening Ziektewetuitkering tijdelijk gratis

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om zelf het risico te dragen voor de Ziektewetuitkering van hun werknemers. Zij betalen dan minder premie, maar moeten wel de uitkering van zieke werknemers zelf betalen. De Ziektewet (ZW) geeft werknemers, van wie de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens ziekte, recht op uitkering. In voorkomende gevallen zijn eigenrisicodragers zelf verantwoordelijk voor de berekening van de uitkering. Zij kunnen die berekening tegen betaling laten uitvoeren door het UWV.

Lees meer

Toelichting voorgenomen maatregelen ANBI's

Aanpassing regelgeving ANBI’sIn een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën zijn plannen voor aanpassing van de fiscale regelgeving voor ANBI’s en de formaliteiten voor periodieke schenkingen uiteengezet. Als bijlage bij de brief heeft de staatssecretaris een concept voor een gewijzigde Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen bijgevoegd. Na de inwerkingtreding van de gewijzigde uitvoeringsregeling zal de Belastingdienst alle ANBI’s attenderen op de nieuwe verplichtingen. De voorwaarden om de ANBI-status...

Lees meer