Nieuws

Period: 200401

Selected: 200401

Remove selection(s)

Voorbelasting op kosten verkoop deelneming door holding ook niet aftrekbaar na aanvang managementact

Een BV, die als enige activiteit het houden van aandelen in een andere BV had, was geen ondernemer voor de omzetbelasting. Na de verkoop van de deelneming verrichtte de BV managementactiviteiten voor de vroegere deelneming. Voor die activiteiten werd de BV als ondernemer voor de omzetbelasting aangemerkt. Over de afwikkeling van de verkoop ontstond een geschil. De BV huurde een adviseur in. Die bracht zijn kosten met BTW in rekening.

Lees meer