Nieuws

Category: Corona update

Selected: Corona update

Remove selection(s)

Uitstel gemeentelijke belastingen

Op deze pagina treft u relevante informatie aan over het uitstellen van gemeentelijke belastingen
Lees meer

Noodfonds overbrugging werkgelegenheid

Op deze pagina treft u relevante informatie aan over het noodfonds overbrugging werkgelegenheid.
Lees meer

Impact van Corona op financieren

Deze pagina bevat informatie van de Rabobank over de impact van Corona op financieren.
Lees meer

Banken verlenen uitstel van betaling

Vanwege de impact van het coronavirus verlenen de grote Nederlandse banken aan zakelijke klanten met een lopend krediet met een uitstaand bedrag tot € 2,5 miljoen uitstel van betaling. Bedrijven krijgen automatisch zes maanden uitstel van betaling voor de rente, aflossing en kosten van hun lopende zakelijke krediet. Dat betekent dat in de maanden april tot en met september geen betalingen voor aflossing en dergelijke zullen worden geïncasseerd. Bedrijven die de rente, aflossing en kosten per...

Lees meer

Werktijdverkorting in verband met Corona - VERVALLEN!

Op deze pagina treft u informatie aan over de werktijdverkorting in verband met Corona.
Lees meer

Informatie over Corona

Op deze pagina treft u relevante informatie aan over Corona.
Lees meer

Uitstel van betaling in verband met Corona

Op deze pagina treft u informatie aan over het aanvragen van uitstel van betaling in verband met Corona.
Lees meer

Verruiming borgstelling MKB-kredieten in verband met Corona (BMKB)

Op deze pagina treft u informatie aan over de verruiming van de borgstelling MKB-kredieten in verband met Corona.
Lees meer