Nieuws

Category: Vennootschapsbelasting Period: 201206

Selected: Vennootschapsbelasting201206

Remove selection(s)

Belastingplicht stichting die muziekfestivals organiseert

Een stichting is vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijft. Voor het drijven van een onderneming is nodig dat er een organisatie is van kapitaal en arbeid die deelneemt aan het maatschappelijk verkeer met als doel het behalen van winst. Niet de statutaire doelstelling maar de feitelijke activiteiten zijn bepalend voor het antwoord op de vraag of een stichting een onderneming drijft. Ook zonder winststreven kan een stichting...

Lees meer

Beperking renteaftrek niet in strijd met vrij kapitaalverkeer

Een naar Nederlands recht opgerichte BV exploiteerde enkele in Nederland gelegen onroerende zaken. De BV was tot en met 2001 onderdeel van een fiscale eenheid. De BV had een aantal onroerende zaken overgenomen van haar moedermaatschappij. De koopsom daarvoor werd schuldig gebleven. Na de overdracht van de aandelen in de BV aan een op Aruba gevestigde Stichting Administratiekantoor, werd de fiscale eenheid verbroken. De BV bracht de rente over het...

Lees meer

Levering pand voor ingang fiscale eenheid

Anders dan voor een fiscale eenheid in de omzetbelasting is voor een fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting een gezamenlijk verzoek van de betrokken vennootschappen vereist. Dat betekent dat, zolang er geen verzoek is gedaan, de inspecteur niet kan beslissen dat er een fiscale eenheid bestaat. Dat vennootschappen in materiële zin een fiscale eenheid vormen is niet relevant zolang aan de formele vereisten niet is voldaan.In de veronderstelling dat tussen twee...

Lees meer