Nieuws

Category: Vennootschapsbelasting Period: 201101

Selected: Vennootschapsbelasting201101

Remove selection(s)

Beperking renteaftrek

De Wet op de Vennootschapsbelasting bevat bepalingen die de aftrek van rente verhinderen. Het betreft ondermeer de rente op schulden aan een verbonden lichaam als de geldlening verband houdt met een winstuitdeling of een teruggaaf van gestort kapitaal aan een verbonden lichaam. De wet kent een tegenbewijsregeling. Als de belastingplichtige aannemelijk weet te maken dat zowel aan de geldlening als aan de winstuitdeling of de teruggaaf van kapitaal overwegend zakelijke...

Lees meer

Kamervragen innovatiebox beantwoord

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de hoge regeldruk bij de innovatiebox. In zijn antwoord zegt de staatssecretaris van Financiën dat van te hoge regeldruk geen sprake is. Volgens de staatssecretaris heeft het MKB grote belangstelling voor de innovatiebox en is de belastingdienst zeer behulpzaam bij de invulling daarvan. Ieder regiokantoor van de belastingdienst heeft een aanspreekpunt innovatiebox. Volgens schattingen maakten tot en met 2009 ruim 500 bedrijven...

Lees meer

Fiscale eenheid terecht geweigerd

Het Hof van Justitie EU heeft in antwoord op een prejudiciële vraag van de Hoge Raad geoordeeld dat het niet in strijd met het Europese recht is dat de Nederlandse wet een fiscale eenheid met een in het buitenland gevestigde dochteronderneming niet toestaat als de winst van de dochter niet in Nederland belast is.  De Hoge Raad heeft vervolgens het beroep in cassatie tegen de weigering van de belastingdienst om...

Lees meer