Nieuws

Category: Vennootschapsbelasting Period: 200811

Selected: Vennootschapsbelasting200811

Remove selection(s)

EG-Hof breidt fiscale eenheid uit

De Franse vennootschapsbelasting kent een groepsregeling die vergelijkbaar is met de Nederlandse regeling voor de fiscale eenheid. De Franse regeling stelt als voorwaarde voor opname in een groep dat de moedermaatschappij direct of indirect tenminste 95% van het aandelenkapitaal bezit. Alleen vennootschappen waarvan de resultaten onderworpen zijn aan de Franse vennootschapsbelasting kunnen lid zijn van een groep. Dat betekent dat zij in Frankrijk gevestigd moeten zijn of daar een vaste...

Lees meer

Correctie beginvermogen vormt geen winst

In een aangifte vennootschapsbelasting wordt de winst bepaald door vermogensvergelijking. Het is uiteraard van belang om daarbij het juiste eind- en beginvermogen te gebruiken. Het beginvermogen van een jaar zal normaliter gelijk zijn aan het eindvermogen van het voorgaande jaar. Soms moeten correcties worden aangebracht om de vermogens aan te laten sluiten. Een fiscale eenheid hanteerde in haar vermogensopstelling de commerciële vermogens. Bij de herleiding naar fiscale vermogens had een...

Lees meer

Heffing bij verplaatsing feitelijke leiding

Door het verplaatsen van haar feitelijke leiding naar de Nederlandse Antillen genoot een BV niet langer in Nederland belastbare winst. Dat had tot gevolg dat er in Nederland een fiscale eindafrekening moest plaatsvinden over het verschil tussen de waarde in het economische verkeer en de boekwaarde van de vermogensbestanddelen van de BV. De BV is van mening dat belastingheffing over de stille reserves op het moment van zetelverplaatsing in strijd...

Lees meer