Nieuws

Category: Vennootschapsbelasting Period: 200612

Selected: Vennootschapsbelasting200612

Remove selection(s)

Activiteiten boven normaal vermogensbeheer nog geen onderneming

Een BV gaf in 1990 een obligatielening uit in Peruaanse Inti tegen een rente van 35% per maand. De opbrengst werd omgezet in Nederlandse guldens die op een depositorekening werden gestort. De BV liep zowel een valutarisico (ingeleende Inti’s tegenover uitgeleende guldens) als een renterisico (de rentelasten zijn hoger dan de rentebaten) als een incassorisico (zekerheden zijn gesteld noch gebleken) over een aanzienlijk bedrag. De constructie zou naar verwachting een...

Lees meer

Geen goodwill op openingsbalans stichting bij aanvang belastingplicht

Stichtingen zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting, behalve indien en voor zover zij een onderneming drijven. Wanneer een stichting op grond van een streven naar winst op enig moment belastingplichtig wordt, moeten de bezittingen en schulden van de stichting op het moment van het ontstaan van de belastingplicht worden gesteld op de waarden in het economische verkeer. Op grond van een redelijke wetstoepassing is het niet toegestaan om rekening te houden met...

Lees meer