Nieuws

Category: Toeslagen Period: 201212

Selected: Toeslagen201212

Remove selection(s)

Uitstel aanvulling partnerbegrip in Awir

Per 1 januari 2013 wordt het partnerbegrip in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen aangepast. In de Fiscale Vereenvoudigingswet 2010 is nog een aanvulling op de criteria voor partnerschap opgenomen. Deze aanvulling houdt in dat ook degene die op hetzelfde adres in de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven en die in het voorafgaande jaar partner was van de belanghebbende, als partner wordt aangemerkt. Omdat de situatie van het voorafgaande jaar bepalend is...

Lees meer