Nieuws

Category: Tax control

Selected: Tax control

Remove selection(s)

Fiscale beheersing. Hoe doe je dat? #4

Aan het sturen op fiscale doelstellingen en het beheersen van fiscale risico’s is onlosmakelijk verbonden dat verantwoording moet kunnen worden afgelegd over de mate waarin doelstellingen zijn bereikt en risico’s zijn afgedekt.
Lees meer

Fiscale beheersing. Hoe doe je dat? #3

Een goede fiscale risicoanalyse is een belangrijke basis om fiscaal in control te kunnen zijn. Niet voor niets dat de belastingdienst inzicht in de ‘key risks’ als een basisvoorwaarde ziet voor Horizontaal Toezicht.
Lees meer

Fiscale beheersing. Hoe doe je dat? #2

Wat is het belang van het ontwikkelen en vastleggen van een visie op fiscaliteit voor jouw gemeente? Lees het in ons tweede Whitepaper.
Lees meer

Fiscale beheersing. Hoe doe je dat? #1

Worstelt jouw gemeente ook met de vraag of de fiscale risico’s in voldoende mate worden beheerst? De komende weken voorzien wij je door middel van diverse artikelen en Whitepapers van handige tips en inzichten die je behulpzaam zijn bij het verbeteren van de beheersing van de fiscale risico’s.
Lees meer

Is jouw organisatie klaar voor (het nieuwe) horizontaal toezicht?

De meeste gemeenten hebben inmiddels met de Belastingdienst gesproken over de doorontwikkeling horizontaal toezicht (DHT). DHT kan een belangrijke rol spelen bij het versterken van de fiscale beheersing van jouw gemeente. Los van de vraag of jouw gemeente streeft naar (het voortzetten van) een HT-relatie met de Belastingdienst, kun je de eisen die DHT stelt gebruiken om de fiscale beheersing van jouw gemeente tegen het licht te houden.
Lees meer

Monitoren volgens DHT: een onmogelijke opgave?

Een van de toelatingscriteria voor het nieuwe Horizontaal Toezicht - het doorontwikkelde HT, of kortweg DHT - is dat jouw organisatie de "monitoring" op orde moet hebben. Organisaties worden geacht zélf periodiek (maar ten minste jaarlijks) toetsen of - en daarmee aannemelijk maken dat - de aangiften vrij zijn van materiële onjuistheden... Is dit te doen, of is het een onmogelijke opgave?
Lees meer

Nieuwsbrief Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht (2)

Om voor een nieuw individueel convenant Horizontaal Toezicht (HT) in aanmerking te komen moet worden voldaan aan een aantal toelatingscriteria. Naast het "willen" en "kunnen" gaat het om het aantoonbaar voldoen aan een aantal concrete eisen. De komende weken versturen we een aantal nieuwsbrieven waarin je op de hoogte wordt gehouden van de doorontwikkeling Horizontaal Toezicht.
Lees meer

Nieuwsbrief Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht (1)

Om voor een nieuw individueel convenant Horizontaal Toezicht (HT) in aanmerking te komen moet worden voldaan aan een aantal toelatingscriteria. Naast het "willen" en "kunnen" gaat het om het aantoonbaar voldoen aan een aantal concrete eisen. De komende weken versturen we een aantal nieuwsbrieven waarin je op de hoogte wordt gehouden van de doorontwikkeling Horizontaal Toezicht.
Lees meer

Voortzetting individueel convenant een eitje?

Om voor een nieuw individueel convenant Horizontaal Toezicht (HT) in aanmerking te komen moet worden voldaan aan een aantal toelatingscriteria. Naast het "willen" en "kunnen" gaat het om het aantoonbaar voldoen aan een aantal concrete eisen.

Lees meer

Vernieuwde Leidraad Toezicht Grote Ondernemingen

De Belastingdienst heeft deze week de derde versie van de Leidraad Toezicht Grote Ondernemingen gepubliceerd. Dit keer vooral met veranderingen in de wijze waarop de individuele klantbehandeling voor de categorieën organisatie Top, Groot en Middelgroot zal worden vormgegeven. Ook staan de wijzigingen die zijn aangebracht in het Horizontale Toezicht voor deze categorieën organisaties zijn beschreven.
Lees meer