Nieuws

Category: Tax Control

Selected: Tax Control

Remove selection(s)

Webinar Good Practices fiscale beheersing

Tijdens je het webinar werd aan de deelnemers gevraagd hoe de fiscale monitoring werd uitgevoerd. Opvallend resultaat was dat 34% van de deelnemers te kennen gaf 'bezig te zijn met het opzetten van de fiscale monitoring'. Ergo, voor deze 34% is de fiscale monitoring dus nog geen bestaand en werkend onderdeel van het fiscaal beheersingsraamwerk. 39% van de deelnemers gaf aan dat er wel sprake was van monitoringactiviteiten, maar dat een statistische steekproef daar geen onderdeel van uitmaakt.
Lees meer

Doen is de stap naar actie! Je kunt graag ‘willen en kunnen’, maar als jouw organisatie de noodzakelijke werkzaamheden niet uitvoert, verandert er niets. Het is goed om te realiseren dat fiscale beheersing een consistente inspanning is. Zoals met alle lange termijndoelen het geval is, is het van belang om de doelen eerst zo helder mogelijk te definiëren. Vervolgens de route hiernaartoe op te knippen in de noodzakelijke stappen en vervolgens met een consistent patroon, telkens weer, systematisch de acties uit te voeren die je hebt vormgegeven om tot het uiteindelijke doel te komen.
Lees meer

Fiscale beheersing. Hoe doe je dat? #4

Aan het sturen op fiscale doelstellingen en het beheersen van fiscale risico’s is onlosmakelijk verbonden dat verantwoording moet kunnen worden afgelegd over de mate waarin doelstellingen zijn bereikt en risico’s zijn afgedekt.
Lees meer

Fiscale beheersing. Hoe doe je dat? #3

Een goede fiscale risicoanalyse is een belangrijke basis om fiscaal in control te kunnen zijn. Niet voor niets dat de belastingdienst inzicht in de ‘key risks’ als een basisvoorwaarde ziet voor Horizontaal Toezicht.
Lees meer

Fiscale beheersing. Hoe doe je dat? #2

Wat is het belang van het ontwikkelen en vastleggen van een visie op fiscaliteit voor jouw gemeente? Lees het in ons tweede Whitepaper.
Lees meer

Fiscale beheersing. Hoe doe je dat? #1

Worstelt jouw gemeente ook met de vraag of de fiscale risico’s in voldoende mate worden beheerst? De komende weken voorzien wij je door middel van diverse artikelen en Whitepapers van handige tips en inzichten die je behulpzaam zijn bij het verbeteren van de beheersing van de fiscale risico’s.
Lees meer

Is jouw organisatie klaar voor (het nieuwe) horizontaal toezicht?

De meeste gemeenten hebben inmiddels met de Belastingdienst gesproken over de doorontwikkeling horizontaal toezicht (DHT). DHT kan een belangrijke rol spelen bij het versterken van de fiscale beheersing van jouw gemeente. Los van de vraag of jouw gemeente streeft naar (het voortzetten van) een HT-relatie met de Belastingdienst, kun je de eisen die DHT stelt gebruiken om de fiscale beheersing van jouw gemeente tegen het licht te houden.
Lees meer

Monitoren volgens DHT: een onmogelijke opgave?

Een van de toelatingscriteria voor het nieuwe Horizontaal Toezicht - het doorontwikkelde HT, of kortweg DHT - is dat jouw organisatie de "monitoring" op orde moet hebben. Organisaties worden geacht zélf periodiek (maar ten minste jaarlijks) toetsen of - en daarmee aannemelijk maken dat - de aangiften vrij zijn van materiële onjuistheden... Is dit te doen, of is het een onmogelijke opgave?
Lees meer

Nieuwsbrief Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht (2)

Om voor een nieuw individueel convenant Horizontaal Toezicht (HT) in aanmerking te komen moet worden voldaan aan een aantal toelatingscriteria. Naast het "willen" en "kunnen" gaat het om het aantoonbaar voldoen aan een aantal concrete eisen. De komende weken versturen we een aantal nieuwsbrieven waarin je op de hoogte wordt gehouden van de doorontwikkeling Horizontaal Toezicht.
Lees meer

Nieuwsbrief Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht (1)

Om voor een nieuw individueel convenant Horizontaal Toezicht (HT) in aanmerking te komen moet worden voldaan aan een aantal toelatingscriteria. Naast het "willen" en "kunnen" gaat het om het aantoonbaar voldoen aan een aantal concrete eisen. De komende weken versturen we een aantal nieuwsbrieven waarin je op de hoogte wordt gehouden van de doorontwikkeling Horizontaal Toezicht.
Lees meer