Nieuws

Category: Tax Control

Selected: Tax Control

Remove selection(s)

Voortzetting individueel convenant een eitje?

Om voor een nieuw individueel convenant Horizontaal Toezicht (HT) in aanmerking te komen moet worden voldaan aan een aantal toelatingscriteria. Naast het "willen" en "kunnen" gaat het om het aantoonbaar voldoen aan een aantal concrete eisen.

Lees meer

Vernieuwde Leidraad Toezicht Grote Ondernemingen

De Belastingdienst heeft deze week de derde versie van de Leidraad Toezicht Grote Ondernemingen gepubliceerd. Dit keer vooral met veranderingen in de wijze waarop de individuele klantbehandeling voor de categorieën organisatie Top, Groot en Middelgroot zal worden vormgegeven. Ook staan de wijzigingen die zijn aangebracht in het Horizontale Toezicht voor deze categorieën organisaties zijn beschreven.
Lees meer

Druk, druk, druk...

Gemeenten zijn op dit moment allemaal druk in de weer met het opstellen van de jaarrekening 2020, zodat de extern accountant die kan goedkeuren
Lees meer

Loonheffing en werkkostenregeling update

De Belastingdienst heeft van januari tot en met maart over bepaalde loonheffing thema’s handreikingen en nadere toelichtingen gegeven. Wij brengen deze hier onder uw aandacht.
Lees meer

Vijf jaar Werkkostenregeling

Hoe ziet de verwerking van de werkkostenregeling (WKR) vijf jaar na opname als een verplichting binnen de loonheffingen uit? De WKR biedt de mogelijkheid om bepaalde kosten die vallen onder de definitie van loon voor de loonheffing, als onbelaste vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling aan werknemers te laten toekomen. Lees hier de praktische ervaringen en tips van onze WKR-specialist Jo Seroo.

Lees meer

Fiscaal in control met LIAS Horizontaal Toezicht

Fiscaal in control met LIAS Horizontaal Toezicht Enkele maanden geleden kondigde de Belastingdienst aan dat het horizontaal toezicht gaat veranderen. De belangrijkste verandering is dat het horizontaal toezicht verschuift naar het vaststellen dat ingediende fiscale aangiften aanvaardbaar zijn. Wat betekent dit voor jou als gemeente? Wil Peters, IT-Auditor & Registeraccountant en partner bij du ROI, legt uit hoe het zit.
Lees meer

Vervolgstappen Horizontaal Toezicht fiscaal dienstverleners

In november 2019 is het project doorontwikkelen Horizontaal Toezicht (dHT) afgerond door middel van het informeren van de Tweede Kamer via het Jaarplan Belastingdienst 2020. De implementatie van doorontwikkelen van Horizontaal Toezicht (HT) via fiscaal dienstverleners (fd’s) gaat binnenkort van start. Waar mogelijk, doen we dit in samenwerking met de koepel- en beroepsorganisaties van fiscaal dienstverleners.
Lees meer

Implementatie doorontwikkeling HT zoveel mogelijk nog in 2021

Vanwege de coronacrisis is het een bijzondere tijd. De Belastingdienst probeert ook nu zo goed mogelijk de uitwerking van doorontwikkeling HT te continueren om de volledige implementatie zoveel mogelijk nog in 2021 af te ronden.
Lees meer

Toelichting op veranderingen Horizontaal Toezicht

In het artikel ‘Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht’ is een schematisch overzicht van de veranderingen opgenomen. In dit artikel wordt een toelichting gegeven op de verschillende onderdelen in dit schema.
Lees meer

Inzet van Reinforcement Learning voor het kunnen herkennen van werkkosten

Het is al meer dan drie jaar geleden dat werkkostenregeling (WKR) verplicht werd gesteld voor alle organisaties. De regeling houdt in dat 1.2% van de fiscale loonsom onbelast vergoed mag worden door werkgevers. Hierdoor is er al heel snel behoefte ontstaan voor een (intelligent) systeem dat de medewerkers van de organisatie kan helpen bij het verzamelen en indelen van kosten die gerelateerd zijn aan de WKR. Dit artikel beschrijft de toepassing van Deep Learning om werkkosten in de administratie te herkennen en te labelen.

Lees meer