Nieuws

Category: Successiewet,Overdrachtsbelasting

Selected: Successiewet,Overdrachtsbelasting

Remove selection(s)

Samenloop schenkingsrecht en overdrachtsbelasting

De Successiewet bevat een bepaling om te voorkomen dat er zowel schenkingsrecht als overdrachtsbelasting betaald moet worden wanneer een onroerende zaak wordt geschonken of wanneer na de verkoop van een onroerende zaak een deel van de koopsom wordt kwijtgescholden. Deze bepaling geldt, zo blijkt uit een arrest van de Hoge Raad uit 1982, alleen als de overdrachtsbelasting is betaald voor de verkrijging van een onroerende zaak van iemand die ook...

Lees meer