Nieuws

Category: Successiewet Period: 200810

Selected: Successiewet200810

Remove selection(s)

Vrijstelling voor dorpshuizen

Naar verwachting komt er binnenkort ook voor dorpshuizen een vrijstelling van schenkings- en successierecht. Er bestaat een vrijstelling voor het algemeen nut beogende instellingen, maar niet alle dorpshuizen vallen onder deze regeling. Het is de bedoeling om voor dorpshuizen eenzelfde vrijstellingsregeling in te voeren als de in het Belastingplan 2009 voorgestelde regeling voor sportverenigingen.

Lees meer

Modernisering successiewetgeving

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota over de modernisering van de Successiewet naar de Tweede Kamer gestuurd. In plaats van een compleet nieuwe wet stelt de staatssecretaris nu voor om binnen de bestaande Successiewet 1956 de tarieven te verlagen, het stelsel van vrijstellingen te vereenvoudigen, anti-ontgaansmogelijkheden op te nemen en de bedrijfsopvolgingsfaciliteit te herzien. Tariefstructuur Het voorstel bevat twee tariefgroepen. De eerste groep bevat de naaste familieleden, namelijk de...

Lees meer

Schenking bij wijziging huwelijksgoederenregime

Tussen echtgenoten die voor hun huwelijk niets hebben geregeld ontstaat door het huwelijk de wettelijke algehele gemeenschap van goederen. Een afwijkend huwelijksgoederenregime is mogelijk door het treffen van huwelijksvoorwaarden. Deze voorwaarden worden normaliter voor het huwelijk geregeld in een notariële akte. Het is mogelijk om tijdens het bestaan van een huwelijk te veranderen van huwelijksgoederenregime. Afhankelijk van de feitelijke situatie kan dat betekenen dat er een schenking van de ene...

Lees meer

Persoon schenker is essentieel

Afgezien van de mogelijke toepassing van een vrijstelling moet degene die een schenking krijgt daarover schenkingsrecht betalen. De hoogte van het schenkingsrecht is afhankelijk van de omvang van de schenking en van de relatie tussen schenker en begiftigde. Een onderhandse akte van schenking bevatte een schenking van een moeder aan haar dochter onder de verplichting voor de dochter om eenzelfde bedrag aan haar dochter (de kleindochter dus) te schenken. Deze...

Lees meer