Nieuws

Category: Successiewet Period: 200605

Selected: Successiewet200605

Remove selection(s)

Toepassing tarief algemeen nut instelling

De Successiewet kende een laag tarief voor zowel het schenkings- als het successierecht voor ondermeer het algemeen nut beogende en wetenschappelijke instellingen. Dat tarief is inmiddels vervangen door een vrijstelling. Voor de toepassing van dit bijzondere tarief gold als voorwaarde dat het wetenschappelijke nut was vastgelegd in de statuten en dat de feitelijke werkzaamheden in overeenstemming met de statutaire doelstelling waren. Volgens Hof Den Haag werd al aan deze voorwaarde...

Lees meer