Nieuws

Category: Sociale verzekeringen Period: 201412

Selected: Sociale verzekeringen201412

Remove selection(s)

Verwijtbaar werkloos

Wil een werknemer na beëindiging van zijn dienstbetrekking recht hebben op een WW-uitkering, dan mag hij niet verwijtbaar werkloos zijn. Een werknemer is onder meer verwijtbaar werkloos als de dienstbetrekking op zijn verzoek is beëindigd terwijl voortzetting daarvan niet zo bezwaarlijk was dat dit niet van hem kon worden verlangd.Het UWV weigerde een WW-uitkering te verstrekken aan iemand die, nadat hij zijn arbeidsovereenkomst per 31 december 2011 had opgezegd, van...

Lees meer