Nieuws

Category: Sociale verzekeringen Period: 200612

Selected: Sociale verzekeringen200612

Remove selection(s)

Niet ingehouden loonbelasting is voordeel uit dienstbetrekking

Wanneer een werkgever door de belastingdienst nageheven loonbelasting niet op de werknemer verhaalt maar voor eigen rekening neemt vormt deze loonbelasting een voordeel uit dienstbetrekking waarover premies werknemersverzekeringen verschuldigd kunnen zijn. Dat geldt volgens de Centrale Raad van Beroep ook wanneer de naheffing bij de werkgever heeft plaatsgevonden in de vorm van een eindheffing. In een dergelijk geval is verhaal op de werknemers niet meer mogelijk. Ook dan hebben de...

Lees meer