Nieuws

Category: Sociale verzekeringen Period: 200605

Selected: Sociale verzekeringen200605

Remove selection(s)

Geen vrijstelling volksverzekeringen voor werk in Kazachstan

Een persoon die in Nederland woont en die gedurende een aaneengesloten periode van drie maanden of langer uitsluitend buiten Nederland werkt voor een buitenlandse werkgever valt niet onder de Nederlandse volksverzekeringen. Iemand die in het buitenland werkt uit hoofde van een dienstbetrekking met een Nederlandse werkgever is wel verzekerd in Nederland. Een inwoner van Nederland meende recht te hebben op vrijstelling van premieplicht in Nederland voor zijn werk in het...

Lees meer