Nieuws

Category: Sociale verzekeringen Period: 200601

Selected: Sociale verzekeringen200601

Remove selection(s)

Naheffing premies over door werkgever georganiseerde reis; niet ingehouden loonheffing vormde voorde

Een werkgever organiseerde in 2000 een reis waaraan negen personeelsleden deelnamen. De personeelsleden die deelnamen betaalden een eigen bijdrage van ƒ 500. De waarde van de reis was ƒ 1.895 per persoon. Het UWV merkte het verschil aan als loon in natura en hief de daarover verschuldigde premies werknemersverzekeringen na. Vervolgens legde het UWV in 2001 een naheffing op over de door de werkgever niet ingehouden loonheffing over de waarde...

Lees meer