Nieuws

Category: Sociale verzekeringen Period: 200510

Selected: Sociale verzekeringen200510

Remove selection(s)

Ontbinding arbeidsovereenkomst op eigen verzoek na eerder verzoek van werkgever leidde tot verwijtba

De kantonrechter ontbond op 15 februari 2002 een sinds 1 augustus 1985 bestaande arbeidsovereenkomst per 15 maart 2002 onder toekenning van een ontslagvergoeding voor de werknemer van € 210.000. De werkgever kreeg echter een maand de tijd om het ontbindingsverzoek in te trekken. De dag voor het verstrijken van de termijn deelde de werkgever aan de werknemer mee dat het ontbindingsverzoek was ingetrokken. De werkgever verzocht de bedrijfsarts om de...

Lees meer