Nieuws

Category: Sociale verzekeringen Period: 200403

Selected: Sociale verzekeringen200403

Remove selection(s)

Beoordeling ziekenfondsverzekering ondernemer

Onder de Wet IB 1964 werden bij gehuwden vermogensinkomsten en andere niet-verzelfstandigde inkomensbestanddelen in hun geheel toegerekend aan degene met het hoogste persoonlijke inkomen. In het geval van een onderneemster had dit tot gevolg dat zij een inkomen had dat lager was dan het voor de ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen geldende maximum. De onderneemster meende dat dit een ongeoorloofde discriminatie van gehuwden ten opzichte van ongehuwden was. Volgens de Hoge Raad...

Lees meer

Periode werkloosheid na werk in het buitenland telt als buitenlands werk voor beoordeling Nederlands

Iemand woonde in Nederland maar werkte in 1999 in het buitenland. Tot 23 maart deed hij dit in dienst van een buitenlandse werkgever. Daarna was hij tot 31 mei zonder werk. Vanaf die datum werkte hij voor een in Nederland gevestigde werkgever. In geschil was of hij in dat jaar in Nederland verplicht verzekerd was voor de volksverzekeringen. Volgens Hof was hij de eerste vijf maanden van het jaar niet...

Lees meer