Nieuws

Category: Sociale verzekeringen Period: 200312

Selected: Sociale verzekeringen200312

Remove selection(s)

In het jaar waarin iemand 65 jaar wordt is geen AOW-premie verschuldigd als er geen inkomen is voor

Volgens Hof Den Haag mag geen premie AOW worden geheven van iemand, die in het jaar waarin hij 65 wordt uitsluitend inkomen heeft na zijn 65e verjaardag. Uitgangspunt van de wet financiering volksverzekeringen is dat met ingang van de eerste dag van de maand waarin de verzekerde de leeftijd van 65 jaar bereikt geen premie AOW is verschuldigd. De maatstaf voor de premieheffing volksverzekeringen is het premie-inkomen. Dit is het...

Lees meer