Nieuws

Category: Overige heffingen Period: 201211

Selected: Overige heffingen201211

Remove selection(s)

Assurantiebelasting gaat al op 1 januari 2013 omhoog

Ter financiering van het niet doorgaan van de belastingheffing over vergoedingen voor woon-werkverkeer is in het zogenaamde deelakkoord een verhoging van de assurantiebelasting van 9,7% naar 21% opgenomen. Aanvankelijk zou die ingaan per 1 maart 2013, maar in het regeerakkoord is de ingangsdatum opgeschoven naar 1 april. Bij eerdere tariefsverhogingen gold steeds 1 maart als ingangsdatum om verzekeraars de tijd te geven hun administratieve systemen aan te passen. De tariefsverhoging...

Lees meer