Nieuws

Category: Overige heffingen Period: 201001

Selected: Overige heffingen201001

Remove selection(s)

Woonboot roerend of onroerend?

De Gemeentewet bevat niet alleen de grondslag voor de onroerende zaakbelasting maar ook voor de belastingheffing van woon- en bedrijfsruimten die niet onroerend zijn. Daarbij is met name gedacht aan woonboten en woonwagens. Toch betekent dat niet dat de onroerende zaakbelasting niet van toepassing kan zijn op een woonboot. De Gemeentewet sluit aan bij het onderscheid tussen onroerende en roerende zaken uit het Burgerlijk Wetboek. Onroerende zaken zijn grond en...

Lees meer

Baatbelasting

Gemeenten kunnen de kosten van het aanbrengen van voorzieningen verhalen op de eigenaren van onroerende zaken die van deze voorzieningen profiteren door het instellen van een baatbelasting. De belasting mag niet hoger zijn dan de kosten van de aan te brengen verbeteringen, terwijl in die kosten geen kosten van (achterstallig) onderhoud mogen zitten. Voor de geldigheid van een belastingverordening is een kostenbesluit nodig, waaruit blijkt wat de geschatte kosten zijn...

Lees meer

Verkeerd parkeerkaartje

Gemeentes kunnen een parkeerbelasting instellen om betaald parkeren in te voeren. Als iemand zijn auto parkeert op een voor betaald parkeren bestemde plek, moet hij de belasting voldoen, bijvoorbeeld door het kopen van een parkeerkaartje. Wordt geen of te weinig parkeerbelasting voldaan, dan kan de gemeente een naheffingsaanslag opleggen. In een procedure voor Hof Arnhem was in geschil of iemand heeft voldaan aan de verplichting om parkeerbelasting te betalen als...

Lees meer