Nieuws

Category: Overige heffingen Period: 200810

Selected: Overige heffingen200810

Remove selection(s)

Inhouding op liquidatie-uitkering

Vennootschappen die dividend uitkeren aan hun aandeelhouders moeten daarop dividendbelasting inhouden. Dividendbelasting moet ook worden ingehouden op liquidatie-uitkeringen van een vennootschap. Het tarief van de dividendbelasting bedraagt 25%. In bepaalde situaties, bijvoorbeeld op grond van belastingverdragen, kan een lager percentage gelden of kan inhouding zelfs achterwege blijven. Een Nederlandse BV die deel uitmaakte van een Amerikaans concern, werd geleid vanuit de VS. Voor de toepassing van het belastingverdrag met de...

Lees meer

Afvalstoffenheffing studentenpand II

De heffing van gemeentelijke belastingen van studentenpanden blijft een lastige zaak. Vaak is het lastig om de persoon aan te wijzen aan wie een aanslag kan worden opgelegd. De meeste studentenpanden huisvesten meerdere studenten die ieder een eigen kamer huren en die gezamenlijk gebruik maken van voorzieningen als keuken, toilet en douche. De belastingverordeningen knopen vaak aan bij de persoon van de gebruiker van een pand. Als feitelijke gebruiker is...

Lees meer

Geen vrijstelling bedrijfsfusie

Om belastingheffing in Frankrijk over vermogenswinst te voorkomen bij de overdracht van aandelen van een Franse holding van een internationaal concern, werden de aandelen van een Nederlandse kleindochtermaatschappij niet rechtstreeks overgedragen maar via een omweg. De nieuwe moedermaatschappij richtte een Engelse vennootschap op. Het aandelenkapitaal van deze vennootschap bestond uit 65.000.001 aandelen van nominaal € 1. De moedermaatschappij stortte € 2.452.228 in contanten en bleef het restant schuldig. Vervolgens gaf...

Lees meer

Heffingsgrondslag leges

De Gemeentewet geeft gemeenten de bevoegdheid om een aantal belastingen en heffingen in te stellen. De gemeentelijke leges zijn een voorbeeld van dergelijke heffingen. Deze zijn ondermeer verschuldigd voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bouwvergunning. De geschatte bouwkosten zijn de grondslag voor de berekening van de leges. Een gemeente nam voor de berekening van de leges het door de belanghebbende in zijn aanvraag voor een bouwvergunning...

Lees meer

Naheffing parkeerbelasting vergunninghouder vernietigd

De rechtbank Breda heeft een naheffingsaanslag parkeerbelasting vernietigd. De aanslag was opgelegd aan iemand die wel een parkeervergunning had, maar wiens vergunning niet zichtbaar was voor de parkeerwachters. Dat is in strijd met de vergunningsvoorwaarden. Volgens de rechtbank betekent dat niet dat er geen sprake was van parkeren met een vergunning. De aan de vergunning verbonden parkeerbelasting was betaald. De vergunning stond niet op naam van de vergunninghouder, maar op...

Lees meer