Nieuws

Category: Overige heffingen Period: 200509

Selected: Overige heffingen200509

Remove selection(s)

Hoge Raad formuleert eisen voor bekostigingsbesluit baatbelasting

In een arrest uit 2005, dat pas kort geleden is gepubliceerd, heeft de Hoge Raad aangegeven aan welke eisen een bij een gemeentelijke baatbelasting behorend bekostigingsbesluit moet voldoen. De procedure had betrekking op een baatbelasting van de gemeente Winterswijk. Hof Arnhem had de belastingverordening onverbindend verklaard omdat het bekostigingsbesluit niet vermeldde wat de lasten waren van de voorzieningen die werden aangebracht in het gebied waarop de verordening van toepassing was.

Lees meer