Nieuws

Category: Overige heffingen Period: 200502

Selected: Overige heffingen200502

Remove selection(s)

Aanslag waterschapsomslag toegestaan als bij aanleg voorzieningen rekening is gehouden met waterover

Volgens de Hoge Raad mag een waterschap een aanslag waterschapsomslag opleggen aan de eigenaar van een perceel grond wanneer het waterschap bij de aanleg van voorzieningen rekening heeft moeten houden met de waterafvoer van dat perceel. Ook zichtbare bovengrondse afstroming van een perceel kan al waterbezwaar veroorzaken voor het waterschap.

Lees meer

Bij kamerverhuurpand geldt forfaitaire vaststelling vervuilingseenheden voor verontreinigingsheffing

Voor de verontreinigingsheffing geldt voor woonruimte die door meerdere personen wordt bewoond dat de aanslag wordt vastgesteld uitgaande van een forfaitair aantal van 3 vervuilingseenheden. Die regeling geldt volgens Hof Leeuwarden niet voor een pand dat wordt gebruikt voor kamerverhuur. Naar het oordeel van het Hof zijn noch het pand als geheel noch de kamers afzonderlijk als woonruimten aan te merken.

Lees meer