Nieuws

Category: Overige heffingen Period: 200312

Selected: Overige heffingen200312

Remove selection(s)

Ongelijke behandeling goodwill in vermogensbelasting

Hof Den Haag is van oordeel dat het niet in de heffingsgrondslag voor de vermogensbelasting betrekken van de niet geactiveerde goodwill bij een door een natuurlijke persoon gedreven onderneming een ongelijke behandeling inhoudt ten opzichte van het wel in die heffingsgrondslag betrekken van zodanige goodwill bij een aandelenvennootschap. Die ongelijke behandeling is volgens het Hof in strijd is met het in het IVBPR neergelegde discriminatieverbod. De belanghebbende wil die ongelijke...

Lees meer