Nieuws

Category: Overige heffingen Period: 200208

Selected: Overige heffingen200208

Remove selection(s)

Baatbelasting verbindend of niet?

Volgens Hof Den Bosch maakte de gemeente Geleen onvoldoende duidelijk in hoeverre de gemaakte kosten voor een bepaald plan betrekking hadden op achterstallig onderhoud en in hoeverre op het aanbrengen van nieuwe voorzieningen. Alleen voor de laatste kosten mag een bijdrage gevraagd worden door het opleggen van een baatbelasting. De totale kosten van de herinrichting van het centrum bedroegen na aftrek van ƒ 3 miljoen subsidie bijna ƒ 21 miljoen,...

Lees meer