Nieuws

Category: Overdrachtsbelasting Period: 201606

Selected: Overdrachtsbelasting201606

Remove selection(s)

Is perceel voor aanleg golfbaan een bouwterrein?

De levering van een bouwterrein in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 is belast met omzetbelasting en vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Een bouwterrein is onbebouwde grond:die is of wordt bewerkt;waarvoor voorzieningen zijn of worden getroffen die dienstbaar zijn aan de grond;in de omgeving waarvan voorzieningen worden of zijn getroffen; ofwaarvoor een bouwvergunning is verleend met het oog op bebouwing van de grond.Door bebouwing ontstaat een bouwwerk. Het begrip...

Lees meer